OK Slavia Hradec Králové


Činnost oddílu Slavia Hradec Králové

Oddíl orientačního běhu v Tělovýchové jednotě Slavia Hradec Králové vznikl v březnu 1984, kdy se od tehdejšího oddílu v TJ Rudá hvězda Hradec Králové oddělilo několik dospělých a část skupiny žactva.


Během jedenatřiceti let své existence prošel oddíl několika různými etapami. Krátce po založení klubu začalo jeho velmi úspěšné období. Oddíl se rozrůstal a rozkvétal především na sportovním poli v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Po změnách po roce 1989 se ovšem klub dostal do krize, která téměř vyústila v jeho zánik. Krizi se nakonec podařilo překonat: Po roce 1995 se stabilizovala členská základna, kterou tvoří lidé všech věkových kategorií. Naši trenéři se starají o sportovní přípravu od nejmladších žáčků, přes dorostence a juniory, až po elitní reprezentační běžce. Závodníci pak dosahují úspěchů na oblastních, republikových i světových závodech. Vůbec nejcennější medailí z domácích šampionátů v naší sbírce je zlato z Mistrovství ČR klubů z roku 2006. Oddíl téměř každoročně pořádá významný republikový závod, v roce 2013 byl spolupořadatelem Mistrovství světa juniorů. Samozřejmostí je každoroční organizace závodu Východočeského poháru a od roku 2005 série závodů Ligy hradeckých škol. S pořádáním závodů úzce souvisí tvorba map pro orientační běh – za dobu existence jich bylo vydáno více než 70.


Mezi lety 2005 a 2012 oddíl na získaném pozemku nedaleko Biřičky vybudoval šatnový objekt, který slouží jako tréninková základna zejména pro tréninkové skupiny žactva a dorostu.


Na konci roku 2014 oddíl orientačního běhu v TJ Slavia zanikl a sportovní činnost ve stejném rozsahu pokračuje v samostatném klubu OK Slavia Hradec Králové.


Dokumenty ke stažení