Přihláška do 1.kola výběrového řízení na pořádání závodů soutěží ČSOS v OB v r. 2015

- Přihláška (.xls)
- Zákres prostoru závodu
- Stará o-mapa Miletínské Lázně z roku 2003
Souhlas vlastníka převážné většiny lesa (.pdf)

Přihláška do 4.kola výběrového řízení na pořádání závodů soutěží ČSOS v OB v r. 2015

- Přihláška (.xls)
- Zákres prostoru závodu
- Stará o-mapa Hořický chlum z roku 1990


- Stránka pořádajícího oddílu SHK
- Stránka ČSOS