1. kolo soutěží:
Datum: Sobota 6. dubna 2013 Tech. provedení: OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK) Přihlášky: do 31.03.2013 na ORIS (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz) Shromaždiště: Šatnový objekt SHK v ulici Nad Rybníky 2053/4 v Hradci Králové (50°10'18.254"N, 15°51'9.738"E)a blízká louka Způsob placení: při prezentaci Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod. Start: 000 = 10:00 hod Vzdálenosti: parkování - centrum do 1000 m centrum - start do 1900 m (!) centrum - cíl 0 m Mapa: Nový Hradec Králové - Dubinka, M 1:10000, E 5 m, stav jaro 2013, autoři J. Netuka, Z.Sokolář, P. Mareček Trať: klasická Terén: Typický hradecký s malým převýšením, porostově bohatý, s hustou sítí komunikací a vodotečí.
Prostor bezprostředně navazuje na prostor závodu JMS štafet a je tréninkovým prostorem pro tento závod. Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad Funkcionáři: ředitel závodu: Miroslav Slovák hlavní rozhodčí: Karel Souček stavba tratí: Eduard Šmehlík Informace: http://www.shk-ob.cz/poradani