1. kolo soutěží:
Datum: Sobota 24. března 2012 Tech. provedení: OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK) Přihlášky: do 14.03.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu vcp#shk-ob.cz) Shromaždiště: Smržov (okr. Hradec Králové) - areál koupaliště Příjezd a parkování: Autobusy v jižní části obce Smržov. Auta na vyhrazeném místě severozápadně od centra závodu. Příjezd auty je přikázaný po polní cestě vedoucí jižním směrem z východní části obce Rasošky. Vjezd aut závodníků do zastavěné části obce Smržov je zakázán. Prosíme, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd na parkoviště a dbejte pokynů pořadatelů. Způsob placení: při prezentaci Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod. Start: 000 = 10:00 hod Vzdálenosti: parkování - centrum do 1500 m centrum - start do 1000 m centrum - cíl 0 m Mapa: Novopleský les, M 1:10000, E 5 m, stav 2011 (rychlá aktualizace 2012) Trať: klasická Terén: Rovinatý (převýšení jen 17 m) s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými porosty - v části odrostlé "světlezelené" hustníky se sníženou viditelností Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad Funkcionáři: ředitel závodu: Jan Netuka hlavní rozhodčí: Karel Souček, R3 stavba tratí: Miroslav Slovák, R2 Informace: http://www.shk-ob.cz/poradani