Rozpis

DOC PDF
Datum: neděle 8.2.2009
Centrum:Nový Hradec Králové - rybník Biřička
Parkování:na velkém parkovišti u brněnské ulice - mapka
Terén:Příměstský les s malým převýšením a hustou sítí komunikací.
Prezentace:do 9:30 hod.
Start:000 = 10:00 (intervalový)
Mapa:Nový Hradec Králové 1:10 000, stav duben 2008
Systém ražení:papírové průkazky a kleště
Kategorie:HE, DE, H, D, HK, DK, P
Délky tratí:HE – 6,5Km
H – 5,0Km
HK – 3,5Km
DE – 5,5Km
D – 4,0Km
DK – 3,0Km
P – 2,0Km
Přihlášky:Do středy 4.2.2009. Online přihláška nebo na emailu zimhradlig@seznam.cz
Pořadatelé:Slavia Hradec Králové, skupina dorostu