Pokyny

PDF DOC

Zimní hradubická liga

Datum neděle 8.2.2009
Shromaždiště:Nový Hradec Králové – rybník Biřička
Prezentace:V místě shromaždiště do 9:30 hod
Druh závodu:Krátká trať
Parkoviště:na velkém parkovišti u brněnské ulice.
(GPS souřadnice: 50°10'21.929"N, 15°51'31.658"E) mapka
Cesta na shromaždiště bude značena fáborky.
Vzdálenosti (cca):Parkoviště - shromaždiště 252 m
Cíl – parkoviště 308 m
Shromaždiště – start 1000m
Délky tratí:HE 6,6 km/25 kontrolDE 5,7 km/21kontrol
H 5,3 km/22 kontrolD 4,1 km/18 kontrol
HK 3,6 km/15 kontrolDK 3,2 km/14 kontrol
P 2,1 km / 10 kontrol
Start:10:00 hod, po modrobílých fáborkách
Mapa:Nový Hradec Králové v měřítku 1:10 000, E=5m, stav duben 2008 formát A4. Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.
Popisy:Volně k odebrání na shromaždišti (na startu ani na mapě popisy nebudou)
Terén:Příměstský les s malým převýšením, hustou sítí komunikací a místy se vyskytujícím podrostem
POZOR: Hlavní cesty v lese jsou zledovatělé, doporučujeme se jim vyhýbat, nebo na nich alespoň dbát zvýšené opatrnosti.
Upozornění:Všechny kategorie mají na trati povinný úsek od kontroly č. 80 (značeno červenými fáborky), kdy se po lávce přebíhá rychlostní silnice na Brno. Všechny kategorie přebíhají před koncem závodu silnici II. třídy (po oražení kontroly č. 85). Dbejte v těchto místech zvýšené opatrnosti a řiďte se pokyny pořadatelů.
Způsob ražení:Kleště a papírové průkazky (doporučujeme průkazky zabalit)
Časový limit:150 minut
Protesty:U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč. :-)
První pomoc:V cíli a na shromaždišti. (K dispozici bude v cíli teplý čaj)
Hlavní pořadatelé:Dorost SHK
Stavitel(ka) tratí:Míša Chmelařová
Těšíme se na Vás! dorost SHK