Rozpis je také ke stažení v sekci download!
Český svaz orientačního běhu

Český svaz orientačního běhu

Asociace školních sportovních klubů ČR

TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu

 

PŘEBOR ŠKOL

V ORIENTAČNÍM BĚHU

Celostátní finále 2008

 

R O Z P I S

 

Datum konání: středa 4. června 2008

Pořadatel: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum: Hradec Králové - základní škola Nový Hradec Králové dynamická mapa na adrese http://www.tmapserver.cz/ntm/ntm.php?ID=1986_193694062

Kategorie: DIII, HIII - mladší žactvo: 6. - 7. ročník ZŠ, rok narození 1996, 1995, 1994,

prima a sekunda osmiletých gymnázií

DIV, HIV - starší žactvo: 8. - 9. ročník ZŠ, rok narození 1994, 1993, 1992, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií

DV, HV - studenti: 1. - 4. ročník středních škol, rok narození 1988 až 1992, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií

V každé jednotlivé kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně. (To znamená, že závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.) V družstvu školy v každé kategorii může startovat nejvýše 5 závodníků.

OPEN - veřejná nesoutěžní kategorie na úrovni DIV pro doprovod, hosty, náhradníky a další zájemce…

Hodnocení: Soutěž družstev se počítá z redukovaných výsledků každé kategorie, ve kterých jsou vždy pouze dva nejlepší závodníci z družstva. První závodník v redukovaném pořadí získává počet bodů, který je roven počtu zúčastněných družstev v kategorii x 2, každý další o bod méně. Konečné hodnocení je dáno součtem všech bodových hodnot družstva. Pořadí škol je určeno počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet časů všech závodníků, kteří bodují do družstva. Samostatně se určuje pořadí škol pro tyto kategorie:

DIII, HIII, DIV, HIV základní školy a víceletá gymnázia

DV, HV střední školy

Vítězové se vyhlašují samostatně pro každou kategorii. Vítězná škola pak vždy společně za body získané jak v chlapeckých, tak v dívčích kategoriích.

Viz též na http://preborskol.aspweb.cz/pages/pravidla.htm :

Právo startu: Za školu, která postoupila do vyššího kola, mohou soutěžit kteříkoliv žáci školy, tedy i ti, kteří se neúčastnili nižších kol. Do celostátního finále Přeboru škol v orientačním běhu postoupí vítězové 14 krajských finále a druzí v těch krajích, z nichž se školy umístily v r. 2007 na 1. až 6. místě:

Možnost startu v celostátním finále mají tyto počty škol z jednotlivých krajů:

základní školy: Zlínský kraj 2, Liberecký kraj 2, Moravskoslezský kraj 2, Pardubický kraj 2, Olomoucký kraj 2, Kraj Vysočina 2, ostatní kraje po 1;

střední školy: Zlínský kraj 2, Liberecký kraj 2, Pardubický kraj 2, Moravskoslezský kraj 2, Královéhradecký kraj 2, ostatní kraje po 1.

Pokud se v kraji neuspořádá krajské kolo, může být do celostátního finále přizván pořadatelem jeden z vítězů okresního kola.

V případě nenaplněného počtu přihlášených škol může na základě žádosti krajského svazu pořadatel přizvat další školy, které si postup v krajském finále nevybojovaly.

Přihlášky: do 30. 5. 2008 (datum obdržení) nejlépe e-mailem na adresu: prihlasky@shk-ob.cz

Ve výjimečných případně možno i poštou na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.

Přihlášky, prosím, zasílejte ve formátu .txt se všemi náležitostmi (jméno a příjmení, kategorie a číslo čipu u dětí, kteří jej vlastní). Účastníkům nevlastnícím čip bude bezplatně zapůjčen pořadatelem při prezentaci. Do předmětu přihlášky uveďte Přebor škol - „Název školy". Přihláška je platná až po obdržení odpovědi (potvrzení).

Startovné se neplatí.

Informace: http://preborskol2008.shk-ob.cz

Ing. Jan Netuka - tel. 731 187 652

Prezentace: Středa 4. června 2008 od 9:00 do 9:45 hodin v centru závodu.

Start 00: 11:00 hodin

Mapa: Nový Hradec Králové, M 1:10000, E 5 m, stav jaro 2008, autoři J.Langr a J. Netuka

Terén: Příměstský les s malým převýšením, hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů. Předchozí mapy Nový Hradec Králové (1994), Dubinka (1995) a Dubinka (2004).

Ražení: Sportident

Vzdálenosti: parkoviště - centrum závodu: do 200 m

centrum závodu - start: do 1000 m

centrum závodu - cíl: do 1000 m 

Doprava: Spojení MHD z nádraží trolejbusem číslo 1 nebo číslo 2 do zastávky Nový Hradec Králové (u kostela). Parkování individuálních dopravních prostředků v ulicích poblíž školy.

Stravování: Nabízíme možnost zajištění obědu ve školní jídelně. Závaznou objednávku je třeba zaslat spolu s přihláškou, cena 35 Kč je splatná při prezentaci.

Ubytování: V případě zájmu zajistíme v Hradci Králové z úterý 3.6. na 4.6. ubytování na zemi ve vlastních spacácích (50 Kč/os.). Jiný typ ubytování pořadatel nezajišťuje.

Funkcionáři: Ředitel: Martin Netuka

Hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1

Stavitelka tratí: Iva Mádlová

Časový limit: 75 minut

Výsledky: Předpokládaný čas slavnostního vyhlášení vítězů je ve 14:00 hodin. Budou vyhlášeny výsledky ve všech kategoriích (mimo OPEN), nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží diplomy a drobné věcné ceny.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel ČSOB.

Upozornění: Za zdravotní stav účastníků závodu zodpovídá vysílající složka.

 

 

 

 

Martin Netuka Jan Netuka, R1

ředitel závodu hlavní rozhodčí