Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:


Datum:
        Neděle 11. května 2008
Tech.provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.4.
           vklad za jednu štafetu: žáci 120,-Kč, dospělí 180,-Kč
Přihlášky:      do 30.04.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná,
           případně na email prihlasky#shk-ob.cz
Dodatečné přihlášky: po termínu za zvýšené startovné, na email: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Horní Staré Buky (okres TU) - na louce
Způsob placeni:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000=10.00 hod. - první úseky
Mapa:        Liškárna, M 1:10 000, E = 5 m, stav 2007
Terén:        kopcovitý (místy s erozními rýhami), hustá síť cest
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: David Hepner
           stavba tratí:  Martina Fejlková
Informace:      http://www.shk-ob.cz
Upozornění:     1. Předběžně k organizaci dopravy: Při příjezdu od Horního
           Žďáru si cestující z aut i busů mohou vystoupit v centru
           závodu a řidiči musí odjet na parkoviště (1.3 km).
           Při příjezdu přes Dolní Staré Buky nutno auta zaparkovat a
           z busů vystoupit a poté dojít pěšky do centra závodu 1.3 km
           (po rovině po asfaltce). Podrobně bude v pokynech.
           2. Může být vybíráno parkovné.
           3. Doporučujeme odd. stany, centrum závodu je bez přístřeší.
           4. Závod se koná v prostoru, který je jedním z embargovaných
            pro nominační závody pro MS 2008. Pokud nedojde k jeho
            uvolnění do termínu přihlášek, jsou z účasti na závodě
            vyloučeni ti, kdo chtějí na nominačních závodech startovat.