6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:


Datum:
        Sobota 10. května 2008
Tech. provedení:   TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:      oblastní mistrovství - viz. SŘ VČ oblasti odstavec B.1.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec C.1.
Přihlášky:      do 30.04.2008 prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná,
           případně na email prihlasky#shk-ob.cz
Dodatečné přihlášky: po termínu za zvýšené startovné, na email: prihlasky#shk-ob.cz
Shromaždiště:    Horní Staré Buky (okres TU) - na louce
Způsob placení:   při prezentaci
Prezentace:     V centru závodu	9:00 - 9:30 hod.
Start:        000 = 10.00 hod
Mapa:        Kamenec, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2007
Trať:        klasická

Terén:        kopcovitý (místy s erozními rýhami), hustá síť cest
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: David Hepner
           stavba tratí:  Jakub Weiner
Informace:      http://www.shk-ob.cz
Upozornění:     1. Bude vypsán veřejný závod v kategoriích D21D, D35D, D45D,
           H21D, H35D, H45D a H55D
           2. Předběžně k organizaci dopravy: Při příjezdu od Horního
           Žďáru si cestující z aut i busů mohou vystoupit v centru
           závodu a řidiči musí odjet na parkoviště (1.3 km).
           Při příjezdu přes Dolní Staré Buky nutno auta zaparkovat a
           z busů vystoupit a poté dojít pěšky do centra závodu 1.3 km
           (po rovině po asfaltce). Podrobně bude v pokynech.
           3. Může být vybíráno parkovné.
           4. Doporučujeme odd. stany, centrum závodu je bez přístřeší.
           5. Pro závodníky kategorií s nejdelšími tratěmi bude
            pravděpodobně na start kyvadlová doprava autobusem
            (cca 5 km).
            Organizace dopravy bude upřesněna v pokynech. Bude nutná
            dostatečná časová rezerva!
           6. Závod se koná v prostoru, který je jedním z embargovaných
            pro nominační závody pro MS 2008. Pokud nedojde k jeho
            uvolnění do termínu přihlášek, jsou z účasti na závodě
            vyloučeni ti, kdo chtějí na nominačních závodech startovat.