Ubytování v Trutnově:

Pořadatelé zajišťují ubytování ze soboty na neděli v Trutnově:

  • v tělocvičně za 60 Kč/osobu,
  • v penzionu za 150 Kč/osobu,
  • v internátu za 120 Kč/osobu.

Objednávku ubytování s počtem osob a druhem ubytování proveďte emailem na adresu prihlasky@shk-ob.cz spolu s přihláškou a úhradu zasílejte na účet číslo 26631601/0100 u KB Trutnov, majitel účtu TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V objednávce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplacené úhrady nebude objednávka akceptována. (Účet je shodný s účtem pro zasílání vkladů nedělního - štafetového - závodu.) Po dohodě je možno zajistit ubytování i z pátku na sobotu, při větším zájmu můžeme nabídnout i společné stravování na ZŠ Komenského - večeře a snídaně. Dotazy Vám zodpoví Pavel Petržela - mobil: 606581342. Tělocvičen je dostatek (velké oddíly můžeme dát samostatně). Penziony a internáty jsou dohodnuty omezeném počtu (platí heslo kdo dřív ...). Dle místních pořadatelů je v Trutnově Restaurací dostatek.

Seznam ubytovaných
- aktuálně ke dni 4.9.2007

   formát TXT

Místní partneři závodů

Zde je možné umístit Vaše logo firmy, případně Vaši reklamu

Polytex      Krakonoš      X-iont    Nedvidek Olfin Car    Epro    TK OBALY Divecký    Holan Domis    Grund    Sportovky    Makro Rudník    Železářství   

Oficiální partneři závodů

Gigasport

HI-TEC

T-Mapy

Newline

Norwell

Žaket

TOI TOI

Orientační běh

Racom

Odkazy