Rozpis

Společná ustanovení pro oba závody:

Druh závodu: Sobota: Gigasport Český pohár, Žebříček A a Žebříček B (Čechy) – klasická trať
Neděle: Český pohár štafet (B) a Česká liga klubů (B)
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu
Centrum: Horní Žďár, osada Dubový Dvůr (okres Trutnov)
– na louce. Doporučujeme oddílové stany!
Příjezd: Osobními auty z Horního Žďáru - Výšinky ležící na silnici I/37 po cestě směrem do Dubového Dvora. Parkoviště je od centra vzdáleno do 1 km, bude vybíráno parkovné.
– na louce.
Autobusy povinným směrem ze silnice I/37 do Dolního Žďáru, závodníci vystoupí a do centra závodu do Dubového Dvora dojdou 1.5 km pěšky.
Terén: Podhorský členitý kopcovitý terén, na části rozbrázděný erozními rýhami, s ojedinělými kameny a skalkami, porostově rozmanitý, s hustou sítí komunikací.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Funkcionáři: ředitel:               Miroslav Slovák
hlavní rozhodčí:   Jan Netuka, R1
stavitel tratí:       Michal Jedlička, R1
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2007.
Informace: http://ceskypohar2007.shk-ob.cz
Jan Netuka - tel. 495 543 920 (pouze 20:30-22:30),
mobil: 731 187 652
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu, nebo hlavního rozhodčího.
Ubytování: Pořadatelé zajišťují ubytování pouze ze soboty na neděli v Trutnově v tělocvičně za 60 Kč/osobu, nebo v penzionu za 150 Kč/osobu. Bližší informace včetně možnosti objednání večeře a snídaně budou uvedeny na http://ceskypohar2007.shk-ob.cz. Objednávku ubytování proveďte emailem na adresu prihlasky@shk-ob.cz spolu s přihláškou a úhradu zasílejte na účet číslo 26631601/0100 u KB Trutnov, majitel účtu TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V objednávce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplacené úhrady nebude objednávka akceptována. (Účet je shodný s účtem pro zasílání vkladů nedělního - štafetového - závodu.)

Gigasport Český pohár, Žebříček A, Žebříček B-Čechy – klasická trať

Datum: 8. září 2007 (sobota)
Prezentace: V centru v den závodu 8:00 -10:00 hodin.
Vzdálenosti: Parkoviště aut - centrum: do 1 km
Výstupní místo z autobusů - centrum: 1.5 km (Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu.)
Centrum závodu - start: cca 2 km
Centrum závodu - cíl: 0 km
Start 00: 11:00
Kategorie: D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C
 – vklad 130 Kč,
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A – vklad 130 Kč, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B
 – vklad 120 Kč,
H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B
 – vklad 120 Kč,
D14B, D60B, D65B, H14B, H60B, H65B, H70B, H75B
 – vklad 60 Kč,
D10C, D12C, H10C, H12C – vklad 60 Kč.
Přihlášky: Nejpozději do 19. 8. 2007 (datum doručení) na e-mail : prihlasky@shk-ob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Případně na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové. Dodatečné přihlášky jsou možné jen se souhlasem pořadatele a za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Vklady zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny Hradec Králové, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 02 Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. Zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč POZOR: Vklady se na každý ze závodů posílají na jiný účet!
Mapa: M 1:15 000 (pro kategorie 10, 12 a 45 a vyšší v M 1:10 000), E 5m, stav léto 2007, v obalu, ISOM2000, mapovali a kreslili J. Langr, T. Leštínský, J. Netuka, Z. Sokolář a L. Vízek.

Český pohár štafet, Česká liga klubů

Datum: 9. září 2007 (neděle)
Prezentace: V centru 8. 9. 2007 8:00 -10:00 , 14:00 - 18:00 hodin, odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů dne 8. 9. v místě prezentace 14:00 - 18:00 hodin, v neděli 9. 9. od 8:00 do 9:00 možno provést v soupiskách případné změny.
Čas startu prvních úseků: 9:30
Kategorie: H14, D14 - tříčlenné štafety - nemusí být klubové
 – vklad 180 Kč,
H18, H21, D18, D21 – tříčlenné štafety - hodnoceny budou pouze klubové – vklad 390 Kč. Všechny tři úseky budou přibližně stejně dlouhé.
H105, H140, H165, D105, D140 – tříčlenné štafety - hodnoceny budou pouze klubové – vklad 330 Kč. Číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let. Druhý úsek bude přibližně o 20 – 30 % kratší než zbývající dva úseky.
Přihlášky: Nejpozději do 19. 8. 2007 (datum doručení) na e-mail : prihlasky@shk-ob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Případně na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové. Dodatečné přihlášky jsou možné jen se souhlasem pořadatele a za dvojnásobný vklad.
Úhrada: Vklady zasílejte na účet číslo 26631601/0100 KB Trutnov , majitel účtu TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. Zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč POZOR: Vklady se na každý ze závodů posílají na jiný účet!
Mapa: M 1:10 000, E 5m, stav léto 2007, v obalu, ISOM2000, mapovali a kreslili J. Langr, J. Netuka a L. Vízek.

Rozpis obou závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 7. 5. 2007 a do pátku 18. 5. 2007 bude ke stažení ve formátu Word a ve formátu Pdf.


Místní partneři závodů

Zde je možné umístit Vaše logo firmy, případně Vaši reklamu

Polytex      Krakonoš      X-iont    Nedvidek Olfin Car    Epro    TK OBALY Divecký    Holan Domis    Grund    Sportovky    Makro Rudník    Železářství   

Oficiální partneři závodů

Gigasport

HI-TEC

T-Mapy

Newline

Norwell

Žaket

TOI TOI

Orientační běh

Racom

Odkazy