Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB              
      novinky  rozpis  ubytování  prostor závodu  ukázky mapy  pokyny  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  seznam přihlášených  výsledky  výsledky s mezičasy  okolí  soutěž  fórum  přihlásit  favorité  co je OB  pořadatelé  sponzoři závodu  mediální partneři  obec Chvaleč
  ROZPIS

Český svaz orientačního běhu

TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu

 

R O Z P I S

 

Mistrovství České republiky štafet v orientačním běhu,

Veteraniáda ČR štafet, veřejný závod žákovských štafet

 

Mistrovství České republiky klubů a oblastních výběrů

žactva v orientačním běhu, Veteraniáda ČR klubůSpolečná ustanovení pro oba závody:

 

Pořadatel:       TJ Slavia Hradec  Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum:         Chvaleč (okres Trutnov) – na louce. 

Doporučujeme oddílové stany!

(Mezi Trutnovem a Chvalčí je podjezd pod železniční tratí o výšce pouze 3.5m. Místo nelze objet, vyšší autobusy, které most nepodjedou, musí zvolit příjezd do Chvalče od jihu.)

Vzdálenosti:    parkoviště - centrum:  do 2 km 

(Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu.)

                        centrum závodu = start = cíl

Systém ražení:Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být

v jednom závodě použit dvakrát.

Přihlášky:       Nejpozději do 14. 9. 2005 (datum doručení)

na e-mail : prihlasky@shk-ob.cz Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

                        případně na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03

Hradec Králové

                        Dodatečné přihlášky jsou možné jen se souhlasem

pořadatele a za dvojnásobný vklad.

Úhrada:           Vklady i platby za objednané ubytování zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny Hradec Králové, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 02  Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Terén:             Dobře průchodný podhorský les (450-650 m n. m.), místy s pískovcovými skalními srázy a kameny a nepravidelnou středně hustou sítí komunikací.

Mapy:              M 1:10 000, E 5m, stav léto 2005, hlavní kartograf

Jan Langr, v obalu.

Funkcionáři:    ředitel:                        Karel Toužil

                        hlavní rozhodčí:          Jan Netuka, R1

                        stavitel tratí:   Michal Jedlička, R1

Ubytování:      Nabídka ubytovacích možností a jejich cen bude zveřejněna do konce června 2005 na internetových stránkách závodu.

Informace:      http://mcr2005.shk-ob.cz

                        Jan Netuka  - tel. 495 543 920  (pouze 20:30-22:30), 

mobil: 731 187 652

Upozornění:    Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno

pouze se souhlasem ředitele závodu

                        nebo hlavního rozhodčího.

                        V případě zřízení parkoviště aut na soukromém pozemku

bude vybíráno parkovné.

Předpis:          Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu

ČSOB v OB

                        a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2005.Ustanovení pro Mistrovství ČR štafet, Veteraniádu ČR štafet a veřejný závod žákovských štafet

 

Datum:            24. září 2005 (sobota)

Prezentace:    V centru v den závodu 8:00 -11:00 hodin, odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů do 11:00 hodin (vyplnit soupisky předem bude možno na internetových stránkách závodu).

Čas startu prvních úseků:  12:00

Kategorie:       H14, D14 - veřejný závod žákovských štafet

(štafety nemusí být klubové).

H18, H21, D18, D21 - (tříčlenné klubové štafety). Seznam štafet s právem startu bude zveřejněn do 13.9.2002 na internetové stránce ČSOB. Všechny tři úseky budou přibližně stejně dlouhé.

H105, H140, H165, D105, D140 – (tříčlenné štafety – hodnoceny budou pouze klubové štafety, číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let).  Druhý úsek bude přibližně o 20 – 30 % kratší než zbývající dva úseky.

Vklady:            Veřejný závod žákovských štafet: 150,- Kč za štafetu

                        Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet: 330,- Kč za štafetu

                        zapůjčení Sportident čipu: 40,- KčUstanovení pro Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva a Veteraniádu ČR klubů

 

Datum:            25. září 2005 (neděle)

Prezentace:    V centru závodu v sobotu dne 24. 9.  8:00 - 11:00,

14:00 - 18:00 hodin,

                        odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů dne 24.9.

v místě prezentace 14:00 - 18:00 hodin,

                        v neděli 25.9. od 8:00 do 8:30 možno provést

v soupiskách případné změny. 

Čas startu prvních úseků:   9:00

Kategorie:       Žactvo (DH14): startují výběry oblastí v osmičlenných štafetách (pořadí kategorií H14,D14,H12,D12,D12,H12,D14,H14).

Dorost (DH18) a dospělí (DH21): jednorázový otevřený závod sedmičlenných klubových štafet (musí startovat alespoň tři ženy).

Veteráni: DH175,  DH235, DH265 jednorázový otevřený závod pětičlenných štafet (číslo v označení kategorie je minimální součet věku všech členů štafety, minimální věk člena štafety je 35 let, musí startovat alespoň dvě ženy).

                        V kategoriích DH18, DH21, DH175, DH235, DH265

musí vždy na sudém úseku běžet žena.Přibližné procentuelní rozložení délek jednotlivých úseků:


Kategorie (směr.čas)
1.(H)
2. (D)
3. (H)
4. (D)
5. (H)
6. (D)
7. (H)
DH18 (265min)
16
12
12
9
23
12
16
DH21 (285min)
16
12
12
9
23
12
16
DH175 (190min)
26
15
18
15
26
-
-
DH235 (165min)
26
15
18
15
26
-
-
DH265 (165min)
26
15
18
15
26
-
-
 

   Vklady:        Mistrovství ČR klubů: 650,- Kč za družstvo

                        Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva: 380,- Kč

                        za družstvo

                        Veteraniáda klubů ČR: 490,- Kč za družstvo

                        zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč za čip

 

   Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne    12.3.2005sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj www.holan.cz
Krkonošské papírny


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři ČSOB

www.diadora.cz
www.barum.cz
www.zaket.cz www.hitec.cz
www.koop.cz
www.tmapy.cz
www.obcasopis.nord-service.cz www.toitoi.cz
www.newline.cz
www.ecco-receptor.comPočet přístupůPrávě je on-line:
logo

©  2005 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu