Chyba při připojování k db... MČR sprint 2004
    Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB   

    NOVINKY

    POŘADATELÉ

    PARTNEŘI

    SPONZOŘI

    MEDIA


    M ČR SPRINT
       historie
       favorité
       rozpis
       ukázky terénu
       ukázky mapy
       mapka centra
       plánek centra
       parametry tratí
       pokyny
       startovní listiny
         - kategorie
         - oddíly
       výsledky
         - celkové
         - mezičasy
       fotky

    ENGLISH  
       photos
       maps
       map of centre
       event centre
       courses
       instructions
       start lists
         - categories
         - clubs
       results
         - final
         - split times


    JAROMĚŘ -
             JOSEFOV
      město
      pevnost
      památky


    M ČR MIDDLE
    12.-13.6.2004

M ČR MIDDLE

  ROZPIS


Český svaz orientačního běhu

TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhuR O Z P I SMistrovství České republiky ve sprintu

(závodu zařazeného do soutěží Continetal cup, Silva cup,
HI-TEC sprint cup, Ranking HSH s koef. 1.10)

a

Veteraniády České republiky ve sprintu

(závodu zařazeného do Českého poháru veteránů)

a

veřejného závodu ve sprintu

(závodu zařazeného do soutěže Ranking HSH s koef. 1.00)
Jaroměř - Josefov   12.6.2004
Datum:

12. června 2004 (sobota)


Pořadatel:

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu


Centrum:

Jaroměř - Josefov, "Dolík" = areál u vstupu do podzemních chodeb (start, cíl), ZŠ Josefov ve vzdálenosti 500m (parkování, mytí, kryté přístřeší v případě nepříznivého počasí).
Nejvýhodnější přejezd z Horního Dehtova (centra MČR na krátké trati) do Josefova je po trase Horní Dehtov - Doubravice - Velehrádek - Lanžov - Sedlec - Vilantice - Hustířany - Velichovky - Jaroměř - Josefov. Vede po silnicích II. třídy č. 300, 325 a 285 a jeho délka je 25 km. Upozorňujeme, že v době závodu bude probíhat dlouhodobá úplná uzavírka silnice I. třídy číslo 37 v úseku Jaroměř - Kuks!!!


Prezentace:

- v době a místě prezentace Mistrovství ČR na krátké trati (PHK)
- v centru závodu Mistrovství ČR na krátké trati dne 12.6.2004 od 9:00 do 11:00
- v centru závodu dne 12.6.2004 od 14:00 do 15:00


Časový harmonogram:

16:00   start prvních závodníků Mistrovství ČR
17:00   start prvních závodníků Veteraniády ČR a veřejného závodu
18:00   slavnostní vyhlášení vítězů
18:15   prohlídka podzemních chodeb josefovské pevnosti vyhrazená pro vítěze


Kategorie:

Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21: vklad 100 Kč
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55, H60: vklad 100 Kč
Veřejný závod: D16C, D18C, D21C, H16C, H18C, H21C: vklad 70 Kč
(kategorie D21C a H21C se započítávají do systému Ranking s koef. 1.00)


Časy vítězů:

15 minut


Mapa:

Josefov, M 1:5 000, E 2m, stav jaro 2004, autoři Jan Langr a Jan Netuka, v obalu


Terén:

park, pevnostní valy, pevnostní město


Systém ražení:

Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát.


Funkcionáři:

ředitel: Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí: Michal Jedlička


Přihlášky:

Zasílejte do 25.5.2004 v povinném formátu na e-mail: marek.jedlicka@quick.cz (Termín přihlášek je prodloužen proti údaji uvedenému v Prováděcích pokynech a je sjednocen s termínem přihlášek na MČR na krátké trati). Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Možno zaslat též poštou na adresu: Marek Jedlička, Urxova 297, 500 06 Hradec Králové.
Do přihlášky prosím uveďte počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40 Kč za čip a závod).


Úhrady vkladů:

Zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny Hradec Králové, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové.
Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB.
V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Výsledky v tištěné formě možno objednat spolu s přihláškou za 30 Kč.


Ubytování:

Viz. rozpis Mistrovství ČR na krátké trati (PHK). Jednou z možností je využít (v případě zájmu i od pátku) ubytování přímo v tělocvičně základní školy v Josefově a nabídku nedalekých dvou restaurací k teplé večeři.


Informace:

http://sprint.shk-ob.cz nebo Jan Netuka - tel. 495 543 920 (pouze 20:30-22:30)


Zajímavosti:

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. V poměrně krátké době vznikla nad soutokem řek Labe a Metuje mohutná bastionová pevnost, jedna z nejmodernějších a nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Patřila k vrcholným dílům evropského pevnostního stavitelství.
Více informací i s fotografiemi najdete na pěkných internetových stránkách Městského muzea v Jaroměři:
http://www.pevnost.josefov.web.worldonline.cz
Doporučujeme v den závodu navštívit podzemní chodby josefovské pevnosti (prohlídky se budou konat až do večerních hodin).


Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.


Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2004.


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 25.2. 2004sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj stavo
www.holan.cz Město Jaroměř


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři závodu

Společnost Retranchement No. XVIII Klub vojenské historie Josefov


Partneři ČSOB

Continental
HI-TEC T-mapy
ŽAKET Kooperativa
Orientační běh TOI-TOI
SILVAPočet přístupůlogo
©  2004 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu