Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB   

    NOVINKY

    POŘADATELÉ

    PARTNEŘI

    SPONZOŘI

    MEDIA


    M ČR SPRINT
       historie
       favorité
       rozpis
       ukázky terénu
       ukázky mapy
       mapka centra
       plánek centra
       parametry tratí
       pokyny
       startovní listiny
         - kategorie
         - oddíly
       výsledky
         - celkové
         - mezičasy
       fotky

    ENGLISH  
       photos
       maps
       map of centre
       event centre
       courses
       instructions
       start lists
         - categories
         - clubs
       results
         - final
         - split times


    JAROMĚŘ -
             JOSEFOV
      město
      pevnost
      památky


    M ČR MIDDLE
    12.-13.6.2004

M ČR MIDDLE

  PROTOKOL ZE ZÁVODU

         Český svaz orientačního běhu
     TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu
    ------------------------------------------------------
   
	       Protokol a výsledky

       Mistrovství České republiky ve sprintu
   (závodu zařazeného do soutěží Continetal cup, Silva cup,
      HI-TEC sprint cup, Ranking HSH s koef. 1.10)
                 a
       Veteraniády České republiky ve sprintu
     (závodu zařazeného do Českého poháru veteránů)
                 a
          veřejného závodu ve sprintu
   (závodu zařazeného do soutěže Ranking HSH s koef. 1.00)
           

 Datum:     Sobota 12. 6. 2004
 Místo konání: Jaroměř-Josefov (okres Náchod)
 Řídící orgán: Český svaz orientačního běhu
 Pořadatel:   TJ Slavia Hradec Králové - oddíl OB
 Mapa:     Josefov, M 1 : 5 000, E 2 m, stav květen 2004
 Funkcionáři závodu:
         Ředitel závodu:  Karel Toužil
         Hlavní rozhodčí:  Jan Netuka, R1
         Stavitel tratí:  Michal Jedlička
         Jury (nezasedala): Hana Tichovská 
                  Marcela Klapalová
                  Marek Prášil

 Hodnocení:   Závod proběhl bez závad za proměnlivého počasí
         podle předem stanoveného harmonogramu.
         Protesty proti porušení pravidel nebyly podány.

 Odvod:     Vklady v rozpise závodu byly stanoveny ve výši
         100 Kč pro závodníky M ČR a veteraniády ČR,
         70 Kč pro závodníky ostatních kategorií
         na základě výsledků činí odvod pořadatele závodu
         7362 Kč provedený převodem na účet ČSOB

 Děkujeme za pomoc při přípravě a pořádání závodu:
         Městu Jaroměři
         Městskému muzeu v Jaroměři
         Královéhradeckému kraji
         Klubu vojenské historie Josefov
         Společnosti Retranchement No. XVIII
         firmám Domis a Inka
         firmě Racom
         komentátorovi Petru Klimplovi
         

   Karel Toužil              Jan Netuka
  ředitel závodu             hlavní rozhodčí
sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj stavo
www.holan.cz Město Jaroměř


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři závodu

Společnost Retranchement No. XVIII Klub vojenské historie Josefov


Partneři ČSOB

Continental
HI-TEC T-mapy
ŽAKET Kooperativa
Orientační běh TOI-TOI
SILVAPočet přístupůlogo
©  2004 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu