Chyba při připojování k db... MČR sprint 2004
    Co je orientační běh?   |    Slavia Hradec Králové - oddíl OB   |    Východočeská oblast OB   |    Český svaz OB   

    NOVINKY

    POŘADATELÉ

    PARTNEŘI

    SPONZOŘI

    MEDIA


    M ČR SPRINT
       historie
       favorité
       rozpis
       ukázky terénu
       ukázky mapy
       mapka centra
       plánek centra
       parametry tratí
       pokyny
       startovní listiny
         - kategorie
         - oddíly
       výsledky
         - celkové
         - mezičasy
       fotky

    ENGLISH  
       photos
       maps
       map of centre
       event centre
       courses
       instructions
       start lists
         - categories
         - clubs
       results
         - final
         - split times


    JAROMĚŘ -
             JOSEFOV
      město
      pevnost
      památky


    M ČR MIDDLE
    12.-13.6.2004

M ČR MIDDLE

  SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Oddíl orientačního běhu Slavia Hradec Králové byl založen v březnu 1984, kdy se od tehdejšího oddílu Rudá hvězda Hradec Králové oddělilo několik dospělých a část žactva.

Během dvaceti let existence prošel oddíl několika různými etapami. Krátce po založení klubu začalo jeho velmi úspěšné období. Oddíl se rozrůstal a rozkvétal především na sportovním poli a to v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Po změnách které přinesl rok 1989 se ovšem klub dostal do krize, která téměř vyústila v jeho zánik. Krizi se nakonec podařilo překonat a tak mohla po roce 1995 začít nová etapa, která v podstatě trvá dodnes. Podařilo stabilizovat členskou základnu, kterou tvoří lidé všech věkových kategorií. Naši závodníci přivážejí úspěchy z oblastních, republikových i světových závodů. Oddíl každoročně pořádá významný republikový závod v orientačním běhu a několik dalších menších sportovních akcí.

V letošním roce bylo našemu oddílu přiděleno pořádání Mistrovství České republiky ve sprintu, které se bude konat v okolí pevnosti Josefov. Je to již po šesté, co nám bylo svěřeno uspořádání takto významné akce. V letech 1989, 1993 a 1997 jsme uspořádali M ČR na dlouhé trati a roce 2002 M ČR ve štafetách a ve družstvech. Již dnes víme, že ani příští rok nevyjdeme naprázdno. Na začátku října 2005 budeme po třech letech opět hostit šampionát ve štafetách a družstvech.

Přípravy letošního Mistrovství ČR ve sprintu jsou v plném proudu. Organizační výbor se od začátku roku třikrát sešel na společném projednávání příprav závodu. Mapa je vytištěná a tratě jsou postavené. Poslední společná schůzka vedoucích jednotlivých úseků je naplánována na pátek 4.6.2004. Centrum závodu začneme budovat v pátek 11.6.2004.

sponzori
Sponzoři závodu

Domis Pivovar Náchod
Racom
KH-kraj stavo
www.holan.cz Město Jaroměř


Mediální partneři

Český rozhlas HK


Partneři závodu

Společnost Retranchement No. XVIII Klub vojenské historie Josefov


Partneři ČSOB

Continental
HI-TEC T-mapy
ŽAKET Kooperativa
Orientační běh TOI-TOI
SILVAPočet přístupůlogo
©  2004 Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu