Závody pořádané naším klubem


Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet

14.9.2014 (Smiřice)

oficiální web závodu

  Informace k závodům z prováděcích předpisů

  ... 9.3.2014

  1. Termín: 14. 9. 2014.

  2. Pořadatel: TJ Slavia Hradec Králové (SHK).

  3. Dorost (DH18) a dospělí (DH21): jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).

  4. Právo startu:
  a) v kategorii dospělých má právo startu 32 štafet, které budou určeny následovně:
  – podle stavu k 31. 7. 2014 bude sestaven seznam žen a mužů, v kterém budou nejdříve abecedně seřazeni závodníci se soutěžní licencí E, následně pak závodníci podle pořadí v Rankingu (pokud byli tito závodníci již v seznamu s licencí E, tak se ze seznamu dle Rankingu vyškrtnou);
  – v takto vytvořeném seznamu se cyklicky vybírají v pořadí žena/muž závodníci příslušného klubu;
  – po naplnění počtu 2D + 2 H získává klub právo startu jedné štafety na M ČR;
  – takto se postupuje, až je vybráno 32 štafet s právem startu;
  – stejným způsobem je stanoveno i pořadí dalších štafet se statutem náhradníků;

  b) v kategorii dorostu bude ze seznamu licencí A k 31. 7. 2014 (ročníky narození 1996 – 2000) určen počet štafet pro klub (se zahrnutím hostujících závodníků) naplněním počtu 2D + 1 H, resp. 1D + 2H závodníků s licencí A

  5. Žádost klubu o start štafety nad tento počet (SŘ čl. II.7.4) nutno adresovat soutěžní komisi (souteznikomise@orientacnibeh.cz) nejpozději do 20. 8. 2014

  6. V případě, že se do uzávěrky přihlášek štafeta(y) s právem startu v kategorii dospělých nepřihlásí, vyzve pořádající subjekt náhradníka(y).

  7. Spolu s M ČR je vypsána i Veteraniáda ČR sprintových štafet, která proběhne následně po M ČR.


   

  Vítejte na stránkách MČR sprintových štafet

  ... 9.3.2014

  které se koná ve Smiřicích, městě ležícím na břehu řeky Labe severně od Hradce Králové. Jedná se o 1. Mistrovství tohoto typu závodu u nás a náš oddíl TJ Slavia Hradec Králové má tu čest být jeho pořadatelem. Věříme, že se nám podaří uspořádat tento závod tak, že Vás uspokojí jak po stránce závodní tak organizační.  zpět