24.2.2017 kemp SD - Deštné SD SHK
  

SHK9403            8655415    Remeš Petr                C 
SHK8702            8660921    Šmehlík Eduard            C 
SHK8406            995807     Komanec Václav            C 
SHK7801            7202780    Paclík Roman              C 
SHK7601            8655416    Hepner David              C