Kolaudační souhlas

s užíváním novostavby šaten, skladů a sociálního zařízení oddílu orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové byl vydán stavebním úřadem 11. 10. 2012. Adresa naší šatny je: Nad Rybníky 2053/4.
Dokončená budova byla 25. 10. zapsána do katastru nemovitostí.


Honza Netuka | 18.10.2012

zpětzpět