Pozvánka na výročku,

která bude v pátek 10. 2. od 18 hodin v restauraci "Na Biřičce" (tedy nikoliv v Pavlíně na Biřičce ani v Lucii).
Kromě tradičních zpráv o chodu oddílu, sportovních výsledcích a výhledu na letošní rok zazní nové informace o připravovaném JMS 2013. V průběhu večera bude možno (stejně jako v minulých letech v Lucii) objednávat a konzumovat jídlo i pití standardně nabízené v restauraci. Po skončení oficiální části nezazní proti minulým letům hudba, ale kromě posezení při jídle a pití bude pro zájemce připraveno několik krátkých diashow ze zajímavých zahraničních o-akcí v roce 2011.


Honza Netuka | 7.1.2012

zpětzpět