Nová šatna

Letošní rok jsme nejen trénovali, závodili a pořádali, ale také jsme se věnovali výstavbě šatnového objektu. S příspěvkem našeho města a zejména díky Pavlovi Chmelařovi a jeho společnosti Domis jsme po pěti letech postupného budování dospěli do stadia kompletně dokončeného vnitřku obou podlaží. Náš areálek začíná postupně sloužit - a to nejen jako zázemí tréninků a sklad, ale třeba i jako místo společných oslav a předzávodních porad. V příštím roce nás čeká dokončení fasády, vydláždění zpevněné plochy při vstupu na pozemek a dovybavení šatny.

  

 


Honza Netuka | 22.10.2011

zpětzpět