Osmý sobotní mapový trénink


Mezi o-běžci nepříliš populární, mnohdy zatracovaný, přesto orientačně i běžecky nesnadný prostor v okolí hradeckého Stříbrňáku byl místem dalšího sobotního tréninku. Vzhledem k letním teplotám bylo brodění naplněných potoků pro mnohé vítaným osvěžením. Díky všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci!


Honza Netuka | 13.6.2020

zpětzpět