Info nová šatna

Na konci loňského roku jsme podali žádost o příspěvek statutárního města Hradec Králové na druhou etapu výstavby naší nové šatny v rámci programu Údržba a rozvoj sportovišť v roce 2010. Podpořit by ji měl nový LETÁK http://shk-ob.cz/novasatna/letak_satna10.pdf , který zpracovala Martina Fejlková. Doufejme, že budeme stejně úspěšní jako v minulých dvou letech a výstavba bude letos směřovat k závěru.


Honza Netuka | 4.1.2010

zpětzpět