Nová silnice přes přírodní památku na Plachtě? Petice

Byl jsem požádán, zda bych mohl zveřejnit informace ohledně petice, která se týká přírodní památky Na Plachtě. To jsem také udělal. Avšak díky komentářům k článku se původní dobrý úmysl rozplynul na rozporech v prezentování daného tématu autory petice a vyjádřením zástupců města. Po zvážení pro a proti jsem proto původní text odstranil. Nechť si každý dohledá vlastní zdroje a sám také zváží, zda danou iniciativu podpoří.(jsfk) | 5.5.2020

zpětzpět