Úpravy okolí šatny ve finále

I přes zrušenou brigádu pokračovaly díky individuálnímu nasazení (především Karla T.) úpravy našeho areálu: Výsadbou a oplocením několika malých dubů byly splněny podmínky náhradní výsadby uložené při povolení loňského kácení. Došlo k pořezání hromady vytříděných větví a k úpravě dřevoskládku a též na srovnání terénu po frézování pařezů a výsevu trávy.


Honza Netuka | 26.3.2020

zpětzpět