Poděkování

Poděkování patří těm, kdo se zasloužili o rychlé pokácení suchých borovic. Jmenovitě Tomášovi M.,  Karlovi T., Markovi V. a Davidu H. Po získání povolení bylo cílem práce provést ještě před začátkem podzimní sezóny, aby suché větve neohrožovaly zejména trénující mládež.


Honza Netuka | 21.8.2019

zpětzpět