Zimní hradubická liga za jarního počasí

Počasím krásné jarní nedělní dopoledne přilákalo na náš závod téměř 300 startujících. MAPA KATEGORIE HE. VÝSLEDKY. Dalších více než 20 účastníků školení R3 v rámci progamu stínovalo některé mladé závodníky a následně s nimi rozebralo jejich výkon na trati. Poděkování patří majiteli Slezské plovárny za příjemné zázemí, našim juniorkám a mladým dospělým za roznos, start i cíl, Vorlovi za výsledky a pokročilému žactvu za sběr kontrol a úklid materiálu i shromaždiště.


Honza Netuka | 17.2.2019

zpětzpět