Proběhla členská schůze

Účastníci páteční členské schůze shlédli a vyslechli prezentaci předsedy o činnosti klubu v minulém roce a tradiční prezentace činnosti a výsledků jednotlivých tréninkových skupin. Dále celkem hladce zvolili na další dvouleté funkční období vedení klubu (na stránce s kontakty je již nové složení výkonného výboru), schválili drobnou úpravu stanov a seznámili se s tím, co nás čeká v letošním roce. Zařazena byla i pěkná poděkování za dlouholetou činnost bývalému předsedovi a končící hospodářce klubu. Zápis, usnesení a nové znění stanov najdete v KISu, vše je již nyní také možno vidět i ve sbírce listin veřejného rejstříku na justice.cz. Nový VV se ke svému prvnímu jednání sejde 13. února.


Honza Netuka | 30.1.2017

zpětzpět