Zápis z jednání výkonného výboru

které se konalo 17.11.2015, najdete pod KISem, sekce oddílové info. Najdete tam mimo jiné termín členské schůze, která bude 12.2.2016 v restauraci Na Biřičce.


Bob | 20.11.2015

zpětzpět