Soupis pořadatelů VČP 28.3.2015 Oseček

je zveřejněn v KISu. Pokud někdo není uveden v tabulce, může se přihlásit ředitelovi závodů třeba e-mailem nebo telefonicky.


Bob | 26.2.2015

zpětzpět