Zápis ze schůze výboru oddílu

je v oddílovém infu v KISu. Mimo jiné tam najdete informace ohledně nového fungování samostatného klubu, pořádání v příštím roce, akce SCM a SCD a mnohé další věci.


Bob | 22.10.2014

zpětzpět