Z a k o n č e n í 2 0 1 4

Bližší pokyny k zakončení najdete pod následujícím odkazem zde. V pokynech se budou postupně objevovat indicie, které Vás dovedou k cíli cesty kolem světa. Hlavní téma: národy a cestování aneb cesta kolem světa. Přihlašovat se můžete pod odkazem. Hanka a Zuzka


Bob | 30.10.2014

zpětzpět