Víkendové p o ř á d á n í

Bližší info ohledně víkendového pořádání (časy, místa, oblečení) naleznete zde.

Žádáme všechny pořadatele, aby se důkladně seznámili s pokyny pro závodníky. Pořadatelé jsou pružnější a užitečnější, když mají lepší představu o tom, co se pořádá, jaký je harmonogram, jak vypadá centrum závodu, atd. Odkazy na stránky závodů jsou v pravé liště.


Bob | 10.9.2014

zpětzpět