Prostor našich map Kocbeře a Ferdinandov v ohrožení ?!

Bob | 5.3.2010

Když už se zdálo, že je trasa plánované čtyřpruhové rychlostní silnice z Jaroměře přes Trutnov do Polska jasná (v obrázku varianta A žlutozeleně), projektanti vymysleli ještě novou variantu D (v obrázku červeně).

Zatímco varianta A zasahuje výrazně do lesního porostu v relativně krátké délce pouze severozápadně od Kocbeří v prostoru Jánské Studánky a zalesněný vrch u Výšinky podchází šesti set metrovým tunelem, nová varianta D v délce 7 km brutálně prochází středem podkrkonošských lesů, ve kterých jsme před deseti lety upořádali řadu závodů. Obě varianty teď prochází procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí. (Rozum a cit mi říká, že "déčko" nemůže mít šanci. Ale kdo ví?)

Předseda
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: