Pokyny pro krajské kolo Přeboru škol a 4. kolo Ligy škol 22.5.2024

(jsfk) | 9.5.2024


Účastníci:
Krajské kolo Přeboru škol a 4. závod Ligy hradeckých škol v orientačním běhu jsou určeny pro žáky základních škol a víceletých gymnázií - viz kategorie. Žáci se sportovní akce účastní v doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá po celou dobu trvání akce. Zodpovědnou osobou může být například pedagogický doprovod, rodič závodníka apod.

Termín a místo konání:
středa 22. 5. 2024, slunná loučka vedle plaveckého bazénu (50.2147142N, 15.8308814E)

Krajské kolo Přeboru škol spolu se 4. závodem LHŠ se bude konat i v případě nepříznivého počasí.


Kategorie:

D3 / H3 – dívky / chlapci 1. až 3. třída ve školním roce 2023/ 2024,

D5 / H5 – dívky / chlapci 4. až 5. třída ve školním roce 2023/ 2024,

D7 / H7 – dívky / chlapci 6. až 7. třída, prima a sekunda osmiletých gymnázií ve školním roce 2023/ 2024,

D9 / H9 – dívky / chlapci 8. až 9. třída, prima a sekunda šestiletých gymnázií, tercie a kvarta osmiletých gymnázií ve školním roce 2023/ 2024,

V rámci krajského kola Přeboru škol, jsou vypsány i kategorie
DS / HS pro 1.-4. ročník středních škol (kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií)

 

Přihlášky:

KK PŠ a 4. závod LHŠ – do středy 15. 5. 2024

Přihlášky se zasílají ve formuláři http://www.shk-ob.cz/upload/dokumenty/prihlaska.xls elektronickou poštou na adresu: ligaskol@seznam.cz

 

Pro kategorie D5, H5, D7, H7, D9, H9, DS a HS elektronické ražení Sport ident. Kdo má svůj vlastní čip SI, vyplňte prosím jeho číslo do přihlášky.

 

Hlaste prosím jen vážné zájemce o závod. Zajištění většího počtu čipů k zapůjčení není tak jednoduché a přidělení čipů přihlášeným dětem, které pak nepřijdou hatí snahu pořadatelů, aby s čipy mohly běžet i mladší kategorie.

 

V přihlášce uveďte název školy, vedoucího družstva + telefon, seznam závodníků podle kategorií.

Pravidla:

Soutěží se podle Pravidel orientačního běhu upravených pro dané podmínky. Pravidla jsou k nahlédnutí zde: http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2022.pdf

 

Závodníci, kteří běží s průkazkou, budou místo diskvalifikace penalizováni 10 minutami za každou nenalezenou / chybně nalezenou kontrolu a zařazeni do výsledků s upraveným časem. Při 4 a více chybějících nebo chybných kontrolách bude závodník diskvalifikován.


Tratě:

Orientačně méně náročné, vhodné i pro začátečníky - pro orientaci není nutná buzola. Tratě kategorie D3 a H3 jsou v terénu vyznačeny fáborky. Délky tratí 1 km až 3,5 km podle kategorie. Trať je nutné absolvovat v pořadí kontrol podle zákresu tratí v mapě a popisů kontrol.

Na tratích bude zajištěn dozor členy oddílu orientačního běhu Slavia Hradec Králové.

Do části závodního prostoru ohraničeného červenobílou páskou je zákaz vstupu. Porušení zákazu je důvodem k diskvalifikaci.

 

Mapy:

Mapy pro orientační běh - nebudou vodovzdorně upraveny, v případě deště budou k dispozici mapníky.

 

Organizace startu:

Vstup do startovního koridoru 2 minuty před ostrým startem, 1 minutu před startem si závodník odebere mapu se zákresem trati a zorientuje si ji.

 

Ražení:

Pro kategorie D3,H3 klasické ražení kleštěmi do papírových průkazek. V pořadí první kontrola trati se razí do políčka číslo 1, druhá kontrola se razí do políčka číslo 2 a tak dále. Pro opravu nesprávného oražení kontroly jsou určena políčka označená písmeny R.

 

Pro kategorie D5, H5, D7, H7, D9, H9, DS a HS elektronické ražení Sport ident. (V případě, že při ražení kontrola nepípne, je potřeba na kraj mapy orazit kleštěmi a mapu předat ke kontrole v cíli.)

 

Trať je nutné absolvovat v pořadí kontrol podle zákresu tratí v mapě a popisů kontrol.

 

Časový průběh závodů:

13.20 - 13.40 - prezentace

14.00 - start prvních závodníků

ukončení závodu do 16:00

Diplomy a drobné ceny pro první tři v každé kategorii za 3. závod budou předány nejpozději na prezentaci 4. závodu a za 4. závod budou doručeny do školy.

 

Startovné:

Startovné se neplatí.

 

Propozice, informace o závodech, výsledky jednotlivců a škol, fotografie ze závodů najdete na internetové adrese https://www.shk-ob.cz/liga-skol.

 

Správný směr všem účastníkům přejí organizátoři ze sportovního klubu OK Slavia Hradec Králové.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: