Přípravy MSJ 2013 již začaly

Honza Netuka | 9.1.2011

Od podzimu pracuje přípravný výbor Mistrovství světa juniorů 2013. Šéfuje mu Milan Novotný a jeho členy jsou za PHK Radek Novotný, Petr Samek, Jíra Strnad, za SHK Michal Jedlička, Honza Langr a Honza Netuka, za ČSOS Petr Klimpl a IOF Adviser Adam Zitka.
Centrum bude v Hradci Králové. V době od 30. 6. do 5. 7. 2013 se v rámci mistrovství uskuteční celkem pět závodů: sprint, middle (kvalifikace a finále), long a štafety. Pro diváky budou připraveny souběžné atraktivní vícedenní závody.
Jedním z prvních veřejných výstupů přípravného výboru je vymezení embargovaných prostorů - vyšly ve Sdělení sekce OB 1/2010 - viz též dále. Prosím, abyste se s jejich vymezením seznámili a vyhnuli se jim při svých tréninkových nebo pořadatelských aktivitách.

 

Organizační výbor JMS 2013 zveřejňuje embargované prostory pro JMS 2013:

 

sprint - mapka

Hradec Králové: soutok řek Labe a Orlice – řeka Labe po Pražský most – Mostecká ulice – třída Československé armády – Nezvalova ulice po Malšovický most – řeka Orlice

 

klasická a krátká trať - mapka

železniční trať z Trutnova Poříčí do Malých Svatoňovic – Odolov – Jívka II – Jívka – Janovice – Horní Adršpach – hranice ČR/PL – Petříkovice – železniční trať z Petříkovic do Trutnova Poříčí

 

štafety - mapka

Hoděšovice – silnice III/298 – Bělečko – cesta Hradečnice – retenční nádrž Na Olšině – retenční nádrž Cesta Myslivců – silnice I/35 (E442) – Koliba – silnice III/29825 – Hoděšovice

 

V embargovaných prostorech platí obecný zákaz trénování s mapou. Pro potenciální účastníky JMS 2013 – tzn. závodníky, trenéry, členy realizačních týmů a případně další osoby, které by mohly potenciálním účastníkům JMS poskytnout jakékoliv zvýhodňující informace – platí úplný zákaz vstupu do těchto prostorů. Zákaz se nevztahuje na pohyb po veřejných asfaltových komunikacích (vyjma dvou zcela zakázaných částí pro závod ve sprintu – a) oplocený prostor Jiráskových sadů; b) Žižkovy sady a severní terasy starého města sousedící z jihu se Žižkovými sady, včetně oblasti Kavčího plácku a teras za divadlem Beseda).
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: