Brigáda na šatně bude 6. 11.

Honza Netuka | 28.10.2010

Prosím členy oddílu o účast na brigádě na naší nové šatně v sobotu 6. 11. od 9 do cca 13 hodin. Co je třeba udělat? Rozštípat vyschlé dřevo a uložit ho pod stříšku, zlikvidovat klestí, vykopat základy pro dostavbu opěrné zídky a vybetonovat je, zakopat vsakovací skruž, prodloužit odvodňovací příkop na kraji cesty podél plotu... Nějaké nářadí je k dispozici, ale pokud můžete, přineste si sebou sekyru, palici, krumpáč či lopatu. Pracovní rukavice se určitě hodí. Abychom měli představu o množství prácechtivých, potvrďte prosím svoji účast na jnetuka@wo.cz.

 
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: