Členské příspěvky - 2022

(jsfk) | 24.1.2022

A tak jako vždy se začátkem nové sezóny, přišel čas i na placení členských příspěvků.

Zdravotní pojišťovny často přispívají na sportovní aktivity dětí i dospělých a úhrada členských příspěvků je jedním z možných nákladů, na který jsou ochotny částečně nebo i úplně přispět v rámci svých bonusových programů. Většině z nich stačí úhradu doložit běžným potvrzením od klubu, které na požádání vystavíme na základě platby na příspěvkový účet (potvrzení nemá náležitosti účtenky/daňového dokladu).
Některé pojišťovny (například VZP) však přímo vyžadují doklad o platbě v hotovosti nebo úhradu faktury vystavené klubem. Pokud budete potřebovat takovýto doklad, bude nutné uhradit členský příspěvek hotově nebo ještě před platbou na účet požádat o vystavení faktury!!!

Splatnost členského příspěvku je do 24.2.2022


Pokud nebudete potřebovat pro pojišťovnu potvrzení o platbě v hotovosti, zasílejte prosím příspěvky přednostně na klubový účet pro příspěvky (viz níže).  

Roční základní členský příspěvek pro 14+ a členský příspěvek na pololetí pro mladší není možné odečíst z individuálního účtu. Je třeba jej uhradit v tomto kalendářním roce a to do 24.2.2022.

Posílejte prosím základní členské příspěvky na klubový účet odděleně. Neposílejte je najednou za celou rodinu ani oba typy členských příspěvků v jedné platbě pod jedním VS.

Členský příspěvek
roční 500,-
(do roku narození 2007)
pololetní 1500,-
(s rokem narození 2008-2011)

pololetní 1100,- (s rokem narození 2012 a později)

Jeden člen = jedna platba pod jeho variabilním symbolem.


Členský příspěvek na sportovní činnost (souhrnná platba - doprava,startovné,....).
Jeden člen = jedna platba nebo další doplňovací platby pod jeho VS.

V účetnictví se zvlášť zaúčtovávají platby základního členského příspěvku a zvlášť ostatní platby členských příspěvků na sportovní činnost. Takže pokud je příchozí platba pouze za jednoho člena a jeden druh příspěvku, zaúčtování takové položky je jednoduché a rychlé.
Pokud jde o sloučenou platbu, je potřeba zkoumat poznámku bankovního převodu, mail a ručně rozdělovat částky. Místo několika vteřin na položku pak jde zaúčtování do minut, a když je takových plateb hodně...... .

Za vstřícnost a ohleduplnost Vám děkují účetní a správce IÚ).

 

Obecné informace:
Pro zaplacení členského příspěvku je jednotný termín do 24.února 2022 .
Klubový účet pro příspěvky: 2501164002/2010
Variabilní symbol začíná vždy 617 a za ním následují čtyři číslice z registračního čísla člena.

Například pro člena s registračním číslem SHK0960, je variabilní symbol 6170960 , tedy i včetně levostranných nul...
Seznam registračních čísel členů je zde https://www.shk-ob.cz/adresar

 

Pouze v ceně vyššího pololetního příspěvku (1500) je zahrnuta společně organizovaná doprava na závody (autobus). Pokud máte v klubu mladší dítě, můžete za něj uhradit vyšší sazbu a dosáhnout tak na hrazenou společně organizovanou dopravu.


Vzhledem k aktuální situaci připravil VV návrh na změnu výše členských příspěvků, a to od podzimu 2022. Návrh bude projednávat a schvalovat nejbližší členská schůze.

 

Dotazy a připomínky můžete posílat na adresu iu@shk-ob.cz .
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: