Krátké ohlédnutí za pořádáním sprintového závodu

Honza Netuka | 25.9.2021

Díky všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a úspěšném pořádání závodu v našem sídelním městě na rozhraní Pouchova a Věkoš. Všem, od hlavních organizátorů, přes vedoucí úseků až po posledního hlídače nebo výběrčí evidenčních listů, neboť v den závodu není nedůležité pozice. Bylo nás hodně přes sto.
Něco jsem ve Slavii odpořádal a tak mohu odpovědně prohlásit, že tohle bylo v mnoha směrech naše nejnáročnější pořádání. Organizace závodu ve městě je vždy složitější než v lese, už jenom proto, že jsme více na očích a že je nutné hlídání kontrol, dozor nad přebíháním ulic atd. Navíc jsme nevolili nejjednodušší cesty, ale snažili jsme se udělat co možná nejvíc pro zajímavý a férový závod. Podařilo se otevřít více než 10 průchodů do areálů školy a hřišť a v Pouchovském parku postavit 380 metrů umělých překážek. Pro hlavní kategorie jsme zajistili předstartovní karanténu a rozložení tratě na dvě mapy z důvodu přehlednosti, po elitní kategorie i záznam GPS.
Poděkování patří také účastníkům, pracovníkům magistrátu města, ředitelům obou využívaných škol, Sokolu Pouchov, firmě Eurovia, za poskytnuté prostory k parkování pak Stavebnímu bytovému družstvu HK a firmě Dr. Müller Pharma s.r.o.
Podrželo nás počasí, o kterém se říká, že je polovinou úspěchu venkovních akcí. Samozřejmě, dílčí chybičky by se našly, ale celkově to dopadlo hodně dobře, což nás může právem těšit. Zbylé mapy budou k rozebrání v naší šatně.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář:

Mato:

27.9.2021
Jedla: Pěkný sprint, díky hlavním pořadatelům i všem pomocníkům :-).

26.9.2021