Mimořádná členská schůze 2.10.2020 od 18:00h se koná (TJ Slavia, V.Nejedlého 1216, Hradec Králové)

(jsfk) | 30.9.2020

Podle aktuální situace je uspořádání mimořádné členské schůze stále možné ( pravidla pro vnitřní akce: roušky, dezinfekce, místo k sezení.... ).
Členské schůze se smí zúčastnit všichni členové klubu, tedy i ti, kteří nemají hlasovací právo. Členy bez hlasovacího práva prosím, aby zvážili svoji neúčast a umožnili tak dodržení aktuálně platných limitů (kapacita zasedací místnosti je cca 80 míst). Konečné rozhodnutí je však na každém z vás.
Josef Kohout

 

Následuje text článku zveřejněný 31.8.2020:
Výkonný výbor klubu svolává mimořádnou členskou schůzi sportovního klubu OK Slavia Hradec Králové, z.s. na pátek 2. 10. 2020 od 18:00. Místem konání bude zasedací místnosti TJ Slavia (V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové). A pokud se AKTUÁLNÍ situace nezmění, tak ROUŠKY S SEBOU !!!

Hlavním bodem mimořádné členské schůze bude oficiální hlasování o změně klubové identity (symboliky klubu) o jejíž případné změně smí podle stanov rozhodnout pouze členská schůze. Materiál, který obsahuje návrh změny klubové identity, zpracoval Petr Remeš a tento materiál je dostupný v KISu (především jde o změnu designu klubových dresů a loga). V předběžném nezávazném hlasování tuto změnu podpořilo více než 50% členů s hlasovacím právem. Bude-li tento návrh členskou schůzí přijat, budou se objednávat dresy již pouze v novém designu. Nebude-li přijat, budou se dresy objednávat ve stávajícím designu.

 

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu členské schůze
5. Hlasování o změně klubové identity
6. Schválení usnesení členské schůze

 

P.S.: Možná by se někdo chtěl zeptat, proč by hlasování nemohlo počkat až na standardní výroční členskou schůzi, která bude pravděpodobně v únoru 2021 (pokud to epidemiologická situace nenaruší). Odpověď je jednoduchá. Dodací lhůty od objednání výroby se pohybují v měsících a s velkou pravděpodobností by vyrobené dresy dorazily až koncem jarní části sezony a už teď jsou některým členům jejich staré dresy malé nebo je mají poničené a nutně potřebují nové.

 

Protože jde o velice zásadní změnu, dovolím si upozornit, že členská schůze je usnášeníschopná, pokud je po 30 minutách od jejího zahájení přítomná alespoň 1/5 členů s hlasovacím právem. Pro schválení nějakého bodu programu a přijetí platného usnesení pak stačí souhlas pouze nadpoloviční většiny z přítomných členů s hlasovacím právem!!! Aktuálně to znamená, že členská schůze může být usnášeníschopná již při účasti pouhých 30 členů s hlasovacím právem a stačí tedy pouze 16 hlasů pro přijetí daného bodu či celého usnesení.

 

Pokud dojde ke schválení změny identity dle návrhu Petra Remeše, bude možné si vyzkoušet velikosti jednotlivých částí dresu - zkušební sada od potenciálního výrobce bude k dispozici.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář:

Lyžník: Souhlasím, že na vizuální identitě je ještě třeba pracovat, že nejde o finální, neměnný dokument, ale to nevidím jako negativum, spíš naopak. Hlasování na mimořádné schůzi, které je nicméně jen dalším krokem v celém procesu, ale beru tak, že šlo o změnu jako takovou, o potvrzení, že se chceme vydat nějakou novou cestou, kterou naznačuje právě NVI. Osobně jsem se ve všech prezentacích snažil dát oblečení až do druhého plánu, protože je přece jen „až“ jedním z prvků, na které se dá identita aplikovat (takže je samo o sobě méně podstatné, než logo, typografie, barvy apod.), a proto věřím, že to tak pochopila i většina členů, že souhlasili právě s tímhle.

20.10.2020
Monika L.: Ahoj všichni,
i když se toho tu napsalo hodně, nedá mi to a krátce musím reagovat. O grafickém návrhu nebudu diskutovat, jak píše Dáša, co člověk to názor, někomu se líbí, někomu ne, tak to prostě v těchto věcech chodí. Lyžníkovi se nedá upřít velké penzum práce, které odmakal, než vznikla finální podoba. Náš oddíl si jistě změnu podoby a jít marketingově dál zaslouží, takováto změna je prostě potřeba. Bohužel se domnívám, že tak, jak se Lyžník snažil o změnu celé identity (kterou prozatím považuji za nedotaženou, je na ní ještě dost práce), tak ostatní mladí členové oddílu prostě jen potřebovali nové dresy, širší kontext jim uniká. Potvrdilo se to na hlasování na valné hromadě, rychle odhlasovat, ať si můžu vyzkoušet, objednat a jít domů, hlavně ostatní nepruďte…. Dnes je doba opravdu složitá a nejsem si jistá, zda vhodná na takto důležité rozhodnutí, opravdu to není jen o dresech.

18.10.2020
Klokanka Dáša Filipová: Ahoj Péťo, zcela náhodou jsem si všimla, že přibyly Tvé komentáře k diskuzi. Péťo, Ty víš, že veškeré Tvé práce si vážím, tak jako si vážím každé odpracované minuty pro dobro klubu kteréhokoliv člena. Pro mě jsou největšími dříči a frajery všichni trenéři, na nichž vlastně rozkvět orienťáku stojí... Někteří z nás trénovali děti jen několik let, někteří jako trenéři pracují neustále, za což jim patří obdiv nás všech. Celá situace kolem nové identity mě mrzí. Jak jsem již dříve psala, co člověk, to názor. Nám, co jsme byli 2. 10. proti, na tom nevyhovuje všelicos. Někomu barva, někomu střih, někomu logo...Podle Tvých slov celou akci vyvolali "mladí", kteří už potřebovali nové dresy a oni navrhli změnu, a Ty jsi ji navrhl. Ale nás, starších, se předem na to nikdo neptal. Tedy aspoň o tom nevím a o dění v klubu se opravdu hodně zajímám. Pak se najednou objevil návrh, ke kterému jsme měli napsat připomínky. Někteří jsme je napsali. Pak jsme se nemohli kvůli koroně scházet a najednou tu byl druhý říjen a šup šup, a bylo po všem. Péťo, pozdě bycha honiti, jak praví přísloví. Prostě to tak je. Třeba toto samé zažijete od svých dětí a následníků, tak pak možná pochopíte, o co nám šlo...Výsledek hlasování respektuji. Péťo, vše v dobrém. Ahoj Dáša

16.10.2020
Lyžník: Ahoj Dášo, ahoj ostatní diskutující, trochu mě mrzí, že to tu vypadá, jako kdyby ta nová vizuální identita bylo něco, co přišlo shora, co „nám“ bylo vnuceno a co nikdo nechce, ale myslím, že realita je jiná. Takhle s odstupem několika dní od mimořádné členské schůze, která jen oficiálně potvrdila předchozí hlasování v KISu mezi všemi slávisty, snad neuškodí krátké vysvětlení. V první části bych rád okomentoval NVI jako takovou (1), v druhé pár slov ke klokanovi (2), v třetí několik poznámek k samotné schůzi (3), a nakonec lehké shrnutí (4).

14.10.2020
Lyžník: 1) Celá iniciativa nové vizuální identity SHK pochází zespoda, od nás, ze skupiny dospělých – žádné zadání tedy od tehdejšího ani současného VV nemohlo být. Zkrátka jsme chtěli nové oblečení a cítili, že stávající design už není to pravé, že už na něm jsou vidět ty roky, a protože se zabývám grafickým designem, přišlo mi správné to vyřešit komplexně, sjednotit dosavadní roztříštěné motivy či nesystematickou práci s logem a přijít s něčím, co má šanci vydržet dlouho. V takovém případě však výsledný vizuální styl musí být dostatečně robustní, otevřený a zároveň celistvý, aby do budoucna umožňoval zapracování všech možných požadavků, ale zároveň bylo zřejmé, že jde o součást celku, že to je spojené s SHK. Vytvořit takový komplexní systém není jen tak a nelze v něm svévolně měnit jednotlivé prvky (např. logo) – z toho důvodu se vám může zdát, že v rámci připomínkování nebylo zapracováno tolik změn, ale věřte, že to, co se dalo doplnit, aby tím ale neutrpěl celek (a nevznikl z něj nefunkční kočkopes), doplněno bylo, což ostatně svým hlasováním schválil i VV. Uznávám, že jsem pak trochu podcenil míru viditelnosti těchto změn, takže je leckdo mohl přehlédnout, a že by bylo bývalo o tom všem lepší víc mluvit (ale ono moc nebylo kde, mimo článků na webu), kategoricky však odmítám jakékoliv domněnky, že o tom všem bylo

14.10.2020
Lyžník: 2) „I já jsem Klokan.“ Přesto si myslím (z osobního i profesního hlediska), že jím můžu zůstat, i když už nebude na dresu, a i když se asi taky cítím spíš jako slávista. Není to nakonec právě ale mnohem víc o tom, co jsem uvnitř, než co ukazuju navenek? Nechci to bagatelizovat, rozumím, že pro některé z vás šlo o důležitý symbol, ale s přihlédnutím ke všem možným aspektům zkrátka nová identita přichází i s novým logem. Nejde jen o technickou problematiku, ale také sémantickou či estetickou rovinu (viz odkaz na článek o vlastnostech dobrého loga v dokumentu NVI). A taktéž pořád jsme a budeme tím samým klubem – OK Slavie Hradec Králové či SHK– nezakládáme žádný nový klub „S“, nepopíráme naši historii, nepřejmenováváme Klokan kros na S-kros, neměníme barvy, jen to pro někoho může být víc revoluce než evoluce. A možná to bude znít trochu lehkomyslně, ale pokud máte někdo s logem takový zásadní problém, zkuste si na té nové identitě najít něco jiného, co se vám třeba i líbí, ať to celé můžete vnímat poněkud nadějnější optikou. A kdo ví, třeba za pár let zjistíte, že to nakonec opravdu není tak špatné.

14.10.2020
Lyžník: 3) Chápu rozčarování některých z vás nad chybějící diskusí, resp. nad jejím nezařazením. Pravdou je, že schůze měla být opravdu jen formálním hlasováním, proto nás ani v rámci VV nenapadlo, zařazovat jako jeden z bodů právě diskusi, ale je škoda, že pokud to někteří členové chápali jinak, tak že na to neupozornili už v předstihu (když to ještě bylo řešitelné). Takhle zpětně se totiž opravdu dá lehce zkritizovat leccos. A ano, tento bod se sice ještě dal doplnit v samotném průběhu akce, přítomní členové se však většinově vyslovili, že toto nechtějí, na což měli samozřejmě právo. Nezařazení diskuse tak bylo procesní záležitostí, a nikoliv nějakou zákulisní dohodou s cílem eliminace „ostatních“ názorů a byl bych tedy rád, kdybychom to všichni brali jako jeden z projevů demokracie.

14.10.2020
Lyžník: 4) Novou vizuální identitu teď ve všech jejích aspektech čeká postupné uvádění do života. Nepůjde to snadno a rychle (koneckonců již v tuhle chvíli mluvíme o několikaletém procesu), je před námi ještě hodně práce, ale živím v sobě naději, že když budeme společně chtít, tak půjde o proces s dobrým výsledkem. Pokud kohokoliv z vás něco zajímá či se chcete na něco zeptat, potřebujete něco vysvětlit, nebo máte s něčím problém, neváhejte se mi ozvat, klidně to s vámi rozeberu do posledního detailu, protože bych vážně nerad, aby v zákulisí vznikaly nějaké domněnky či konspirace, a to na základě neúplných informací. A i když přes to všechno budete mít k NVI nějakou zásadní osobní výtku, budu věřit, že když hned dvojnásobné hlasování mezi všemi členy klubu ukázalo, že většina je pro změnu, tak to pro vás bude dostatečný argument, proč výsledek respektovat. Děkuju.

14.10.2020
Klokanka Dáša Filipová: Piškote, je mi jasné, že co člověk, to názor. Barevnost nových dresů je jakžtakž dodržena, mohlo by tam být více modré, neboť vždy bylo oblečení spíše modré než žluté. Proti oblečení já celkem nic nemám. My, starší veteráni, co jezdíme již jen na KŽ, si pravděpodobně nové dresy již nebudeme kupovat (to opravdu není žádný protest), je to proto, že bychom je neužili. Říkalo to více veteránů. Takže na shromaždišti pak budeme opravdu hodně rozdílní a laik nepozná, že patříme k jednomu klubu. Ale to už je věc jiná. A tyto současné dresy se mi ušitím zdají dynamičtější, než ty nové. Včera jsme se doma dívali na záznam z Mistrovství štafet, kde byla hodně zabírána naše děvčata. Ty dresy na nich byla fakt paráda! Projmuté, čitelný nápis a ten "zatracený" klokan krásně vidět. Kdo náš oddíl zná, hned musel poznat, kdo to běží...Ale to už se jen rozepisuji mezi mazáním rohlíků tady u mě v bufetu.... To by bylo lepší rozebírat někde v teple u pííííva... Ahoj. Jinak tímto zdravím Péťu Remeše, my jsme si spolu o tom také napsali hodně. Tak on ví, co chci říct.

6.10.2020
Piškot: Ahoj Dášo, já to chápu a rozumím tvému postoji. Chtěl jsem jen napsat, že o tom co je "tradice" může mít každý člen různou představu.
Vizuální identita našeho oddílu se měnila několikrát (barevnost dresů, bez klokana, s jedním klokanem, s jiným klokanem, ...), to je naprosto přirozená věc a není to nic, co by zároveň nějak měnilo historii oddílu nebo znevažovalo jeho tradici.

6.10.2020
Klokanka Dáša Filipová: POKRAČOVÁNÍ - Piškotovi: Teď je odsouhlasena nová identita. Takže se teoreticky může stát, že za pět, za deset let, se vám nebo vašim mladším nástupcům "S" znelíbí, žluté dresy se jim znelíbí, tak co uděláte? Novou identitu? Začnete novou historii? Budou pak zelené dresy? Bude pak ve znaku žába? Pro mě nynější nová identita se "S" je prostě nový oddíl. Oddíl SHK Klokan pro mě zanikl. Snad jsem to napsala tak, abys pochopil, co chci říci. Já lpím na dodržování tradic a ctím je. A myslím, že je to normální. Piškote, vše v dobrém.

6.10.2020
Klokanka Dáša Filipová: Piškote, ahoj. Schůze byla hlasovací, ale my (všichni) jsme tam byli, jsme byli vyzváni k tomu, abychom hlasovali, jestli bude diskuze nebo ne. Takže z programu schůze dříve uvedeného jsme se k tomuto bodu nějak dostali. Ale my přítomní, co jsme diskuzi chtěli, jsme byli přehlasováni těmi, co ji nechtěli. Třeba bychom svými názory v diskuzi ještě někoho přetáhli na naši stranu. Dále: různé ZNAKY: naše město má ve znaku lva s dvěma ocasy, náš stát také, fotbal Bohemians má také klokana, hradecký hokej má hlavu lva, hokej Liberec má bílého tygra atd. atd. Kde se vzal v Bohemce klokan, kde se vzal v Hradci lev, kde se vzal tygr v Liberci atd. atd. Prostě to někdy vyplynulo z dávné či nedávné minulosti, my potomci jsme si na to zvykli, jsme na svou historii a tradice hrdí. Tak je to s naším slávistickým klokanem. Kdyby tenkrát Petr Mádle vymyslel jako skokana v oddílovém žebříčku jiné zvíře, třeba pumu nebo geparda nebo žábu nebo zmiji, tak bude teď pro nás tradiční toto zvíře.Takže teď nejde o zvíře ve znaku, ale o dodržování tradic a historie.

6.10.2020
HonzaN: Jsem z těch, kteří nepovažovali za nutné mimořádnou členskou schůzi navštívit, protože cítili, že je předem rozhodnuto. Dalo se to předpokládat z dřívějšího (ne)zapracování většinových připomínek k návrhu i právě z návrhu programu schůze. Ten s diskuzí nepočítal, což se rovná, že svolavatel, tedy výbor, ji v tom programu mít nechtěl. Protože kdyby si ji přál, tak by ji rovnou sám do návrhu zařadil. Ať si pak každý zhodnotí smysl níže uvedených slov o tom, že chybějící diskuze mrzí. Na sílu protlačené rozhodnutí bude mít nelehký vstup do života. Rozhodně tato akce nespojila členskou základnu a vykopala další příkopy. Píšu to s tím, že i když výhrady k novým vzorům mám, dokážu přijmout zmizení klokana atd., i když samozřejmě vnímám, že tradice je hodnota, která se nedá naráz koupit ani vyrobit.
Celkově se zkrátka neubráním povzdechu, jaký rozdíl je současné situace proti mimořádné členské schůzi, která rozhodla o výstavbě šatny - jaká tehdy panovala shoda na společném cíli...

6.10.2020
Pepa Kohout: Mrzí mne, že jsem se nemohl dostavit na členskou schůzi, ale s horečkou by to byla ode mne nezodpovědnost a bezohlednost, obzvlášť v současné "covid" situaci.
Ještě víc mne mrzí, že neprošel návrh na doplnění bodu diskuse do programu schůze, a to i přes to, že schůze měla jen oficiálně potvrdit výsledek předběžného hlasování, ve kterém se pro návrh vyslovilo více než 50% členů klubu. Kromě příspěvků pro i proti nové identitě se daly očekávat i věcné připomínky k návrhu jako takovému, upozornění na věci, na které by stálo za to se ještě zaměřit při postupném zavádění nové identity do života klubu.
Mimořádná členská schůze tedy potvrdila výsledek předběžného nezávazného hlasování v KISu.
Jako člen klubu budu toto rozhodnutí přijímám.

6.10.2020
Piškot: Jen abych to trochu vyvážil - věkově jsem taky už stará konzerva, ale klokan mi chybět nebude. Osobně jsem ho naopak svého času vnímal jako něco cizího a dotlačeného do znaku, vůbec jsem v té polovině devadesátých let nechápal proč by Slávia měla mít klokana. Kdybych byl hnidopich, tak řeknu že se k nám klokan dostal bez jakékoliv diskuze a bez hlasování, zda klokana chceme. Za ty léta jsem si na něj samozřejmě zvykl, ale vždycky jsem byl nejdřív slávista a až pak klokan. Jsme opravdu velký oddíl a každý tu značku oddílu vidíme jinak a jinde.
Co se týká nové identity - pokud chyběla větší diskuze, tak možná mohla být taky trochu iniciována od těch, kteří ji potřebují (schůze měla být jen hlasovací, to se vědělo).

6.10.2020
Lenka D.: Klokan bude chybět spoustě z nás, a určitě nakonec i některým z těch,co teď hlasovali pro novou identitu...

5.10.2020
Klokanka Dáša Filipová: pokračování: další alternativy. Klokan se hned stal naší značkou, naší identitou. A nyní během pár chvil je KLOKAN pryč, je vyloučen a odkopnut. Dnes vidím, že byl i špatně naplánován program schůze. Diskuze měla být hned v úvodu, aby se mohli vyjádřit příznivci i odpůrci. Na návrhu nové identity se někomu líbilo vše, někomu nic, někomu se nelíbila barva, jinému pruhy...Já jsem nesouhlasila se znakem. V tom kroužku má být Klokan. A není tam. Tím cítím, že je pošlapána historie a tradice oddílu SHK - klubu SHK. Tradice se mají dodržovat. Je mi z toho velmi smutno a nesmířím se s tím...

4.10.2020
Klokanka Dáša Filipová : Fando, obávám se, že oba pláčeme na špatném místě. Domnívám se, že na stránky klubu chodí málo lidí. Což ovšem nikomu nezazlívám a nevyčítám. Ale i přesto si dovolím zde napsat své stanovisko, které určitě bude číst pramálo členů: V mnohém, téměř ve všem, souhlasím s Fandou. Nyní si již také myslím, že vše bylo rozhodnuto předem a vůbec během toho roku nebyl dán prostor k vysvětlení tradice oddílu, nikdo to nedostal za úkol. Sama sobě si to nyní vyčítám, že jsem to mohla udělat třeba já. Tak jako Honza Netuka nás na hlavní stránce seznamuje s minulostí, například o tvorbě map a o různých výročích našich závodů a podobně, tak i například já jsem vás mohla seznamovat s historií oddílu, neboť jsem jednou ze zakládajích členů a již nyní v klubu poslední. Nyní toho velice lituji, že jsem to neudělala. Se zpožděním si uvědomuji, že také byl špatně sestaven program schůze. Diskuze měla být hned v úvodu, abychom se mohli ještě vyjádřit. Já osobně to vidím tak, že se založil nový oddíl - klub "S". Náš KLOKAN - identita oddílu je přibližně od r. 1990. "Klokana" vymyslel Petr Mádle jako každoroční ocenění nejlepšímu skokanovi - klokanovi v oddílovém žebříčku. Klokan se hned dostal do znaku oddílu a do širokého povědomí. První alternativu, takovou tu veselou rozjásanou, nakreslil Milan Weiner a Jakub Weiner pak navrhl dalš

4.10.2020
Klokan Fanda Charvat: Nova vizualni identita - info o zadani nebo kriteriich jsem nenasel, objevil se navrh, nasledovalo pripominkovani, zapis z VV - navrh vetsinou schvalil, nasledoval finalni navrh - porovnanim s prvnim jsem nenasel jedinou zmenu, hlasovani v KISu, mimoradna schuze - diskuze zamitnuta, nova identita odhlasovana vetsinou. Tak a mame to - slavisticti klokani z Hradce se meni na zlute OK Slavia odkudsi. Mame tradici, historii, chybi mi kontinuita, klokan a odkud jsme, zluta jako hlavni barva me take neoslovila. "Novejsi" clenove neznaji a ani nemuzou znat celou historii oddilu. Zadna zmena mezi prvnim a finalnim navrhem me utvrzuje v tom, ze o identite bylo uz rozhodnuto na zacatku, udelala se radoby procedura a nasledne prosel puvodni zamer bez jakekoliv vule sebemensich uprav a zmen. Jsem clenem vic jak 35 let, mam vztah k tradici oddilu (asi pro nekoho budu konzerva), bohuzel "mladi a neklidni" udali jiny novy smer a to svym stylem a zpusobem.

3.10.2020