Budou o víkendu závody v OB?

Honza Netuka | 24.9.2020

Budou, ale vezměte si židličku, karimatku, deku apod., abyste měli jednoznačné místo k sezení a dodržujte obecně známá opatření proti šíření covid19. Úplně ideální je přijet, odzávodit, odjet.

K tomu na webu Ministerstva zdravotnictví: S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: