Mimořádná členská schůze 2.10.2020

(jsfk) | 31.8.2020

Výkonný výbor klubu svolává mimořádnou členskou schůzi sportovního klubu OK Slavia Hradec Králové, z.s. na pátek 2. 10. 2020 od 18:00. Místem konání bude zasedací místnosti TJ Slavia (V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové). A pokud se AKTUÁLNÍ situace nezmění, tak ROUŠKY S SEBOU !!!

Hlavním bodem mimořádné členské schůze bude oficiální hlasování o změně klubové identity (symboliky klubu) o jejíž případné změně smí podle stanov rozhodnout pouze členská schůze. Materiál, který obsahuje návrh změny klubové identity, zpracoval Petr Remeš a tento materiál je dostupný v KISu (především jde o změnu designu klubových dresů a loga). V předběžném nezávazném hlasování tuto změnu podpořilo více než 50% členů s hlasovacím právem. Bude-li tento návrh členskou schůzí přijat, budou se objednávat dresy již pouze v novém designu. Nebude-li přijat, budou se dresy objednávat ve stávajícím designu.

 

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu členské schůze
5. Hlasování o změně klubové identity
6. Schválení usnesení členské schůze

 

P.S.: Možná by se někdo chtěl zeptat, proč by hlasování nemohlo počkat až na standardní výroční členskou schůzi, která bude pravděpodobně v únoru 2021 (pokud to epidemiologická situace nenaruší). Odpověď je jednoduchá. Dodací lhůty od objednání výroby se pohybují v měsících a s velkou pravděpodobností by vyrobené dresy dorazily až koncem jarní části sezony a už teď jsou některým členům jejich staré dresy malé nebo je mají poničené a nutně potřebují nové.

 

Protože jde o velice zásadní změnu, dovolím si upozornit, že členská schůze je usnášeníschopná, pokud je po 30 minutách od jejího zahájení přítomná alespoň 1/5 členů s hlasovacím právem. Pro schválení nějakého bodu programu a přijetí platného usnesení pak stačí souhlas pouze nadpoloviční většiny z přítomných členů s hlasovacím právem!!! Aktuálně to znamená, že členská schůze může být usnášeníschopná již při účasti pouhých 30 členů s hlasovacím právem a stačí tedy pouze 16 hlasů pro přijetí daného bodu či celého usnesení.

 

Pokud dojde ke schválení změny identity dle návrhu Petra Remeše, bude možné si vyzkoušet velikosti jednotlivých částí dresu - zkušební sada od potenciálního výrobce bude k dispozici.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: