Nová klubová identita

Lyžník | 28.2.2020

Spolu s tím, jak se připravoval návrh nového klubového oblečení, vznikal také Koncept nové klubové identity (resp. oblečení bylo jen jednou z jeho součástí). Nyní máte možnost se s tímto dokumentem podrobně seznámit (najdete ho v KISu – menu klubové info).

Jde o ucelené dílo, které komplexně řeší nejen oblečení, ale i logo, webové stránky či další materiály – to vše s cílem moderní, originální a jednotné vizuální prezentace SHK. Obrazové podklady doprovázejí vysvětlující texty, ve kterých naleznete odpovědi na mnohé otázky a které vám pomohou se v problematice více zorientovat.

Pokud by vám ale nějaké informace přece jen chyběly nebo k tomu máte jakoukoliv připomínku, dejte mi prosím zpětnou vazbu prostřednictvím anonymního formuláře (taktéž v KISu), a to až do středy 11. 3. 2020.


Dalším krokem bude vypořádání veškerých připomínek a jejich případné zapracování do finálního návrhu, o kterém se následně bude hlasovat. Nejprve nanečisto, opět v KISu (to abychom zjistili předběžný zájem o změnu), a pokud bude většina členů klubu pro, o definitivním potvrzení nové klubové identity rozhodne dle stanov až mimořádná členská schůze, kterou svolá VV.

Pokud by to ale nevyšlo, tak další příležitostí bude až každoroční členská schůze na začátku roku 2021.


Petr Lyžník Remeš
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: