Soustředění Jizerské hory / chata Metaz, 30.8-1.9.

Michal Jedlička | 2.9.2019

Na konci prázdnin se v okolí Janova nad Nisou uskutečnilo soustředění, které si jako hlavní cíl vytyčilo přípravu na Mistrovství ČR na klasické tratiZúčastnilo se ho 20 členů našeho TSM (z celkového počtu 24) a dalších 14 mladých zájemců z naší oblasti. Část účastníků stihla v pátek před soustředěním absolvovat republikové Srovnávací testy mládeže. Pěkné zázemí jsme měli na chatě Metaz. Nejen o tréninkový servis se starala čtveřice trenérů a se sběrem kontrol vypomohli částečně další dva pomocníci.
Sobotní tréninky jsme pojali jako přípravné. Dopoledne jsme se na mapě Slovanka
dostávali do měřítka 1:15000, důraz byl kladen na práci s buzolou, čtení vrstevnic, kamenů a srázků, ke konci byl jeden delší měřený variantní postup. Odpoledne jsme na mapě Bramberk testovali na pěti delších postupech různé volby. Ještě před vyběhnutím na postup měli závodníci možnost nahlédnout na všechny možné varianty a případně svou volbu zkorigovat. Tréninky byly večer s využitím dataprojektoru analyzovány a vyšel čas i na krátkou přednášku na téma předzávodní příprava. 
Nedělní trénink byl pojat jako závodní, každý si mohl v praxi vyzkoušet, co si den předtím připomenul nebo se nově naučil. Trenéři požadovali po svěřencích kvalitní rozběhání a rozcvičení, které bylo den předtím součástí přednášky. Běželo se na mapě Břízky, v lese byly rozneseny pruty s velkými lampiony a SI krabičkami.
Všem účastníkům (závodníkům i trenérům) patří dík za účast i za velmi aktivní přístup.
Mapy a výsledky:
sobota dopoledne T1 - mapa Slovanka
mapa, výsledky měřeného postupu (na 16. kontrolu)
sobota odpoledne T2 - mapa Bramberk
mapa, výsledky měřených postupů
neděle dopoledne T3 - mapa Břízky
mapa A, mapa B, mapa C, mapa Dvýsledky s mezičasy
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: