Pohled zpět i dopředu

Honza Netuka | 26.10.2018

Ve středu 24. října večer se ve slávistické klubovně uskutečnila schůzka trenérů. Diskutovalo se o uplynulé sezoně, o uspořádaných akcích i o účasti na nich, o vyúčtování letošních peněz a tvorbě závěrečné zprávy. Ve druhé části jednání vznikl návrh společných akcí TSM v roce 2019 a jejich personálního zabezpečení, dále se hovořilo o podmínkách účasti - právech a povinnostech členů TSM. V plánu je též modernizace úložiště dokumentů a přihláškového systému TSM.
Jakmile budou známi - na základě vyhodnocení výsledků srovnávacích testů mládeže - členové TSM pro příští rok, budou jim a jejich trenérům dohodnuté informace rozeslány.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: