Příprava činnosti TSM v roce 2018

Honza Netuka | 14.11.2017

V pondělí 13. 11. večer měli schůzku ti, kteří mají chuť zajišťovat chod TSM v následujícím roce. Nejdůležitějším bodem bylo sestavení plánu akcí (včetně zahraničních soustředění) a jmenování osob odpovědných za jejich přípravu a realizaci.
Tento plán a návrh na udělení divokých karet pro vstup do TSM bude zaslán ke schválení ústřednímu trenérovi mládeže. Po schválení bude zde plán i seznam zařazených do TSM zveřejněn.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář: