Jak se cítí naše polské posily před prvním štafetovým víkendem roku?

Eduard Šmehlík | 14.3.2016

A jaké úseky by chtěli oba kluci běžet? I to si můžete přečíst v následujícím kratším nežli krátkém interview. Máme ho dokonce ve dvou verzích. Ta první je v originále a je pro ty, kteří chtějí potrénovat cizí jazyky. Ta druhá je překlad skrze Google translator a je za trest pro ty, kteří nechtějí trénovat cizí jazyky!!

 

 

1. How do you feel, what is your current shape, do you believe in yourself to run in our A team?

Marcin:

Hi! Now, Im on good way to my best shape yet. Two weeks ago i started to run faster trainings, so I am becoming faster and faster :) I was running whole winter at good level, and i have enough kilometers in my legs to till today.

Previous weekend I have beaten my personal best on hilly race in Kraków, running 6km (250m uphill) in 23:04. Last weekend on our club training i was competing from mass start with Michał, Marek and Kacper. I have won, running 8.4km course in 59 minutes (lots of hills, valleys and marshes). So I am thinking that I will be able to run in A team :)

 

Jasiek:

Hello! It feels better than last year and I am ready to start in the relay, if you want.

 

2. Which leg do you prefer? Would Jasiek be fine with the first leg as last year and Marcin with the second or third if needed?

Marcin:

I can run on every leg. In Poland I am always running 3rd leg becouse of the last meters i can run really fast from last control ;) For example this year i won in spain mass start competition just afer last control, punching it 1 second later than opponent ;)

 

Jasiek:

Usually I run the first leg, and I really like it so i think 1st will be ok.

 

PŘEDKLAD/BONUS:

1. Jak se cítíte, jaký je váš současný tvar, věříte v sobě běžet v našem A týmu?

Marcin:

Ahoj! Teď jsem na dobré cestě k mé nejlepší formě dosud. Před dvěma týdny jsem začal běžet rychleji tréninky, takže jsem stávají stále rychleji a rychleji :) jsem jel celou zimu na dobré úrovni, a mám dost kilometrů v nohách se dodnes.Předchozí víkend jsem poražen můj osobní rekord na kopcovitém závod v Krakově, běh 6km (250m do kopce) ve 23:04. Minulý víkend na naší klubové tréninku jsem byl soutěžící z hmoty začíná Michal, Marek a Kacper. Vyhrál jsem, běh 8.4km kurz 59 minut (spousta kopců, údolí a močálů). Tak jsem si myslel, že budu moci spustit v týmu :)

Jasiek:

Ahoj! To cítí lépe než loni, a jsem připraven na start relé, chcete-li.

 

2. Jaké noha dáváte přednost? By Jasiek v pohodě s první etapě jako loni a Marcin s druhou nebo třetí v případě potřeby?

Marcin:

Můžu běžet na každé noze. V Polsku jsem vždy spuštěn 3. nohu, protože z posledních metrech můžu běžet opravdu rychle od poslední kontroly;) Například letos jsem vyhrál ve Španělsku hromadného startu soutěže jen afer poslední kontrole, děrování, 1 vteřinu později než soupeř;)

Jasiek:

Obvykle jsem běžet první nohu, a já jsem opravdu rád to tak myslím, že první bude v pořádku.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář:

Eda: Zase ale jak řiká dokáže spustit i třetí nohu, když je potřeba. To už je podobná úroveň jaký ve svý době dosahoval Baptiste ;)

16.3.2016
Marťa: Jestli poběží po jedné noze, tak bych ho do první štafety nedávala:-):-)

15.3.2016