Výročka 2016

vask | 13.2.2016

Se povedla. Oficiálně jsme přivítali Adélku s Vojtou v SD, promítli jsme pár fotek podbarvených hudbou, ocenili ty, kteří si to zasloužili a Áčko předalo Béčku (Vrabec, Bára, Piškot, Míša, Kuba, Marťa, Lyžník) dort. Díky všem, co přispěli k dobré náladě.
zpět

Komentáře k článku

Jméno:
Komentář:

Alice: Děkuji za zprávu a cením si Tvého názoru.
Vše ostatní probereme, až se potkáme. Nemám v úmyslu psát cokoli písemně na stránky OK Slavia HK.

15.2.2016
vask: část 3: A mám na mysli právě i Tebe, Alice. Postupujme proto i nadále komplexně, s rozmyslem a děkujme neúnavně všem, kteří svou snahou a prací pro klub přispěli a přispívají k tomu, že se těmito otázkami můžeme vůbec zabývat.

15.2.2016
vask: část 2: které se touto svojí aktivitou snažíš zpřítomnit nám všem, až nyní, když mi je přes třicet. A teď ta slíbená odpověď: koncepce rozvoje? Ne, dle mého není jasně formulovaná a je zde prostor pro zlepšení. Pozitivum vidím v tom, že v SHK jsou lidé, kteří si to uvědomují a snaží se ucelenou vizi formulovat a nabídnout k posouzení, a to v dohledné době. A teď to podstatné: stejně jako je lidský organismus nesmírně komplexní systém citlivě reagující na jakoukoli nerovnováhu, na což správně a často upozorňuješ, stejně tak je sportovní klub, a tedy i SHK, vesmírem sám pro sebe, kde vše souvisí se vším a udržet harmonii není snadné. Pracovitostí a obětavostí lidí, z nichž někteří dodnes zajišťují každodenní chod klubu, se podařilo vykročit po (nesamozřejmé) cestě stability a samostatnosti. Nyní, když se máme dobře a nemusíme řešit existenční otázky, vzniká přirozené pnutí a pocit, že je čas zkusit se posunout zase o úroveň výš. Vše má své místo i čas. Dovětek: O koncepci rozvoje slučující v sobě veškeré rozmanitosti klubového prostředí v OB se bavíme v době, kdy IOF prochází dlouhodobou krizí, kdy úvahy na podobná témata rezonují v nejvyšších orgánech ČSOS a v době, kdy neznám jediný klub v ČR, který by takovou koncepcí disponoval. Z tohoto pohledu se můžeme stát lídry dalšího rozvoje OB u nás, lidský potenciál na to máme. A m

15.2.2016
vask: Alice, jako kauč skupiny dospělých si vážím Tvé snahy otevírat témata, které sám vnímám jako podstatná a důležitá a opravdu si myslím, že Tvá slova padají na úrodnou půdu a ti, kterých se to týká, především pak trenéři, se snaží naslouchat. Zároveň však souhlasím s Honzou, že zvolená forma je Tvých apelů velmi nešťastná a vede ke konfliktu, nedorozumění a rozmělnění. Proto Tě prosím, máš-li čas a prostor přemýšlet o tom, co je špatné a co je dobré v současné SHK a máš-li energii něco s tím podniknout, pokus se zformulovat jak daný stav změnit/zlepšit. S takovým výstupem pak oslov výkonný výbor (emailem či osobně). To je postup zaručující konstruktivní debatu, ze které se můžou zrodit závěry a z těch i systémová nastavení, která se pozitivně promítnou do chodu, výsledků i společenského přesahu našeho klubu, což je v nejobecnější rovině cíl nás všech, protože všichni jsme na jedné lodi a táhneme za jeden provaz ... Teď se velmi stručně a sám za sebe pokusím zodpovědět alespoň jeden z Tvých dotazů (pod kterým se ale dost možná skrývá téměř vše) a veškerou další komunikaci již prosím uskutečňujme způsobem popsaným výše. Předem za to děkuju, stejně jako Ti tady chci veřejně poděkovat i za každou minutu strávenou nad zanedbanými těly členů SHK v tělocvičně. Sám doceňuju a chápu možnosti, které se touto svojí aktivitou snaž

15.2.2016
Alice: nevím, jak je technicky zabezpečeno to, že by se mělo objevit vše, co jsem napsala, ale to evidentně nefunguje. Tak to znovu dopíšu......vizi a zaměření činnosti oddílu na vedení oddílu, ale konkrétně na předsedu H.N., ale žádná odpověď nebyla. Naopak jsem si dnes přečetla, že jsem nepřišla s návrhy na řešení situace. Je to zvláštní logika uvažování H.N.. Ale mě zajímá koncepce a vize našeho vedení. A můj názor vnímá H.N. jako kritiku. V tom případě vůbec nepochopil to, o čem jsem mluvila. A M.J. jsem přímo řekla, že nepochopil podstatu toho, o čem jsem mluvila. A názor není kritika. A nelze zaměňovat pojem názor za pojem kritika, podstatu vnímání pojmů, jak to vysvětluje filosofie.Je to jen můj názor a mně zajímá názor našeho vedení oddílu. Ale ten bohužel neznám. A způsob hospodaření s financemi mě také zajímá. Pravidelně a po celých 25 let jsem pročítala zprávy o hospodaření. Ale mám řadu ? na vedení oddílu o hospodaření za poslední 2 roky. Ale na to se přijdu zeptat na výbor oddílu osobně.

15.2.2016
Alice: Vyslovila jsem svůj názor na nefungující systém získávání nových členů především do žákovské a dorostenecké kategorie. Proč pořádáme Ligu škol, jaký je jeho smysl? Většinu zájemců získává oddíl OK 99. Proč?
Mám na to svůj názor. My pořádáme, mapujeme a získáváme dotace, ale výběru a získávání nových zájemců se nevěnujeme. Z toho vyplývá, že oddíl nemá dostatečné zastoupení závodníků v určitých kategoriích vůbec nebo se jedná jen o malý počet závodníků. O jejich výkonech jsem nemluvila, i když je sleduji. Pro mně bude zajímavé sledovat jejich výsledky, až budou běhat v kategorii H,D 21.Výsledky v žákovských a dorosteneckých kategoriích by měly především sloužit jen jako motivace pro další přípravu. Ale trenéři by měli dbát na celkový a všestranný rozvoj, aby vytvořili dobrý základ pro budoucí závodění v kat. dospělých. Z pohledu fyziologie pro OB a z pohledu vystudované rehabilitace a trenéra T3,T2,T1 jsem vyslovila svůj názor na vedení tréninků. Mám obavy, že dnešní zafixované vady těla a zatuhlost svalů, přepětí, zkrácení, ochablosti svalů a nevyváženost svalů u žactva a dorostu povede k větším zdravotním problémům, které se budou v průběhu času stupňovat. A to je velký problém, především v tom, že nebudou schopni vydržet zdravotně zvyšující se nároky v trénincích. Položila jsem konkrétní dotaz na koncepci a vi

15.2.2016
vask: Taková dobrá motivačka udělat těch společnejch a jinak zajímavejch fotek letos ještě víc :) A velkej, véééélkej dík Zuzce, že ten foťák nenechá nikdy doma - bez toho by nic takovýho nemohlo bejt. A Kade si taky zaslouží zmínku ;) DÍKY!

14.2.2016
Oto: Super video, fakt mě baví!! :-)

14.2.2016